აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
წარმომადგენლობის ხელშეწყობით მიმდინარეობს: ქ. გარდაბანის მუნიციპალიტეტში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფუძნებისათვის( აღრიცხვისათვის ) საჭირო ხელშემწყობი ღონისძიებების წარმოება.

წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის ხელშეწყობით და შესაბამისი საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამართლებრივი ხასიათის დახმარების აღმოჩენის შედეგად, მიმდინარეობს: ქ. გარდაბანის მუნიციპალიტეტში ექვსი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფუძნებისათვის( აღრიცხვისათვის ) საჭირო ხელშემწყობი ღონისძიებების წარმოება:

 1️⃣აღმაშენებლის ქუჩა-6: ბ.მ.ა ,,სოხუმი"

 2️⃣აღმაშენებლის ქუჩა-83: ბ.მ.ა ,,ოჩამჩირე"

 3️⃣ლესელიძის ქუჩა-1 ყოფილი პროფტექნიკუმის ს/ს: ბ.მ.ა ,, შრომა"

 4️⃣ ლესელიძის ქუჩა-1 ყოფილი პროფტექნიკუმის სასწავლებელი: ბ.მ.ა ,, ელბრუსი"

 5️⃣ჭავჭავაძის ქუჩა-3, კორპუსი-3: ბ.მ.ა ,,უჩკუდუ"

 6️⃣ჭავჭავაძის ქუჩა-3, კორპუსი-1: ბ.მ.ა ,, მუხბე".

წარმომადგენლობის ხელშეწყობით მიმდინარე წელს: ქ.თბილისში აფხაზეთიდან მცხოვრებთა საცხოვრებელ ობიექტებში შეიქმნა ( დაფუძნდა) და აღირიცხა 8 (რვა) ბინათმესაკუთრეთა ამახანაგობამ.

წარმომადგენლობის ხელშეწყობით მიმდინარე წელს: ქ.თბილისში აფხაზეთიდან მცხოვრებთა საცხოვრებელ ობიექტებში შეიქმნა ( დაფუძნდა) და აღირიცხა ( რეგისტრაცია) გაიარა 8 (რვა) ბინათმესაკუთრეთა ამახანაგობამ:

1️⃣ გლდანის რაიონი, მე-7 მ/კ, მარაქიშვილის 14 ( ყოფილი სახლმართველობის შენობა);

 2️⃣ ვარკეთილი მე-4 მ/რ, 425ა კორპუსი ( ყოფილი185 სკოლა);

 3️⃣გლდანის რაიონი, გმირი კურსანტების მე-18 კორპუსი;

 4️⃣დ. წყნეთი გაგრის 10 კორპ 4 და 5;

 5️⃣დ. წყნეთი გაგრის ქ. კორპ 14;

 6️⃣ ზაჰესი, კასკადის ქუჩა 41;

 7️⃣ ნაკადულის ქუჩა 2;

 8️⃣ სანდროეულის ქუჩა 5ა.

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფუძნების და აღრიცხვის მიზანია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან სხვა და სხვა ხასიათის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში ამხანაგობების ჩართვა და მონაწილეობა.

წარმომადგენლობის ხელშეწყობით მიმდინარეობს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნა (აღრიცხვა).

წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის ხელშეწყობით მიმდინარე წელს: ქ. თელავის მუნიციპალიტეტში, სოხუმის ქუჩა7; ქ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბაკურციხეში. აფხაზეთიდან მცხოვრებთა საცხოვრებელ ობიექტებში შეიქმნა ( დაფუძნდა) და აღირიცხა ( რეგისტრაცია) გაიარა ბინათმესაკუთრეთა ამახანაგობებმა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფუძნების და აღრიცხვის მიზანია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან სხვა და სხვა ხასიათის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში ამხანაგობების ჩართვა და მონაწილეობა. აფხაზეთიდან მცხოვრებთა ობიექტის საერთო სარგებლობის: გადახურვის, წყალსადენ- კანალიზაციის, სამღებრო- ლესვითი, გამაგრებითი და სხვა სარემონტო, აღდგენითი, სარეაბილიტაციო პროექტის განხორციელების ხელშეწყობაში მონაწილეობა.

წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის შემდეგი სამუშაო:

ქ. თბილისი, ი. ჩეჩელაშვილის ქუჩა N-120: განხორციელდა საცხოვრებელი შენობის სადარბაზოს და კიბის უჯრედის სამღებრო- ლესვითი სამუშაოები.

წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის შემდეგი სამუშაო:

ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი, ქერჩის ქუჩა N-6: განხორციელდა საცხოვრებელი შენობის დერეფანის შეკიდული ჭერის დაზიანებული თაბაშირ-მუყაოს ფილების შეცვლა და მეტალოპლასტმასის ფანჯარის მოწყობა.

წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის შემდეგი სამუშაო:

ქ. თბილისი, ვარკეთილი-3, მე-2 მ/რ, კორპუსი N-34: განხორციელდა შენობის მე-2 სადარბაზოში შესასვლელი კიბის მარშის და მოაჯირების მოწყობა. სადარბაზოს იატაკის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა.

წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის შემდეგი სამუშაო:

 ქ. თბილისი, ოქროყანა, ზონა ,,ა’’, ბესიკის ქ.N-2ა: განხორციელდა საცხოვრებელი შენობის, 1-ლი და მე-2 სადარბაზოს შესავლელებთან ქარსაჩეხების გადახურვის მოწყობა.

წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის შემდეგი სამუშაო:

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N-138: განხორციელდა საცხოვრებელი შენობის მე-4 სართულზე სველი წერტილის დაზიანებული წყლის სისტემის მოხსნა და ახალი წყლის სიტემის მოწყობა.

წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის შემდეგი სამუშაო:

ქ. თბილისი, პოლიციის ქ. N-13/15: განხორციელდა საცხოვრებელი შენობის მე-2 სართულის დერეფანის ლესვითი და სამღებრო სამუშაო.

წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ. თბილისში, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში განხორციელდა მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის შემდეგი სამუშაო:

ქ. თბილისი, ქერჩის ქ. N-12: განხორციელდა საცხოვრებელი შენობის კიბის უჯრედის მოაჯირების მოწყობის სარემონტო სამუშაოები.