აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სამინისტროში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების განმსაზღვრელი კომისიის მორიგი შეხვედრა გაიმართა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროში, აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სახის სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით, სამუშაო შეხვედრა შედგა, სადაც განხილულ იქნა მოქალაქეების მიერ შემოტანილი განცხადებები, შესაბამისად კომისიამ განიხილა წარმოდგენილ ობიექტებზე (ქ.თბილისი, ვარკეთილის მეორე და მესამე მ/რ, კორპუსი #34-სა და ქ. თბილისი, დაბა წყნეთის გურამიშვილი # 40)-ში ტექნიკური ჯგუფის მიერ შემუშავებული მონაცემები და მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება, ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით, სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებაზე.