აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ჟიული შარტავას და დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის სტიპენდიების მიმნიჭებელმა კომისიამ შედეგები შეაჯამა

კომისიის გადაწყვეტილებით, ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდია ბაკალავრიატის საფეხურზე 2021-2022 სასწავლო წლისთვის მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მესამე კურსის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტს კოკა ბერაიას.

 

ხოლო ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდია მაგისტრატურის საფეხურზე 2021-2022 სასწავლო წლისთვის მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პირველი კურსის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტს ვახტანგ ნოღაიდელს.

 

რაც შეეხება დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის სახელობის სტიპენდიას, კომისიის გადაწყვეტილებით 2021-2022 სასწავლო წლისთვის არც ერთ კანდიდატს არ მიენიჭა.

 

დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები, აფხაზეთის საკითხის პოპულარიზაციისა და გააქტიურების მიზნით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით 2016 წელს დაწესდა. კონკურსის გამოცხადებისა და ჩატარების საკითხებს უზრუნველყოფს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო.