აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
აფხაზეთის საჯარო სკოლებში პროფესიული უნარების განვითარების მხარდაჭერა გრძელდება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო ქვეპროგრამის - ,,პროფესიული უნარების განვითარების მხარდაჭერა სკოლებში“ განხორცილებას 2023 წელსაც აგრძელებს.

პროგრამის ფარგლებში აფხაზეთის №1, №2, №3 №5, №6, №10, №11, №21 საჯარო სკოლების (ზუგდიდი, ქუთაისი, სენაკი, ფოთი, თბილისი) საშუალო საფეხურის მოსწავლეები შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისა და პროფესიულ სასწავლებლებში - კოლეჯი „მერმისი“, კოლეჯი „იბერია“, კოლეჯი „ლაკადა“, კოლეჯი „ფაზისი“ - ჩატარებულ საინფორმაციო ტურებში მონაწილეობდნენ.

მოსწავლეები უნივერსიტეტსა და კოლეჯებში გაეცნენ სხვადასხვა მიმართულების ისეთ პროგრამებს, რომლებიც მათ პროფესიული არჩევანის გაკეთებაში დაეხმარება.

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროში ინგლისური ენის კურსის პრეზენტაცია გაიმართა

ვალერი არქანიას სახელობის არტ-გალერეაში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსა და საქართველოში ამერიკის საელჩოს თანამშრომლობის ფარგლებში, აფხაზეთიდან დევნილი სტუდენტებისთვის ინგლისური ენის კურსის პრეზენტაცია გაიმართა.

პრეზენტაციაზე ინგლისური ენის კურსის შექმნის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა ეკა ხოფერიამ, საქართველოში ამერიკის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილების უფროსმა ალექსანდრე დანიელსმა და ამავე საელჩოს ინგლისური ენის პროგრამის კოორდინატორმა ლია გუმბერიძემ.

სტუდენტებს რამდენიმე თვის განმავლობაში ინგლისური ენის გაკვეთილებს ჩაუტარებს ფულბრაითის პროგრამის ინგლისური ენის ასისტენტი საქართველოში იასნიმე რაისი. სტუდენტებსა და პედადოგს შორის გაცნობითი შეხვედრა გუშინვე შედგა.

პროექტის მიზანია დაეხმაროს აფხაზეთიდან დევნილ სტუდენტებს ინგლისური ენის ცოდნის დონის ამაღლებაში.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2023 წლის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას იწყებს

პროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილი მეცნიერების მხარდაჭერა და მათთვის სამეცნიერო კვლევებში ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია დაფინანსდეს:  

 ა)  სამეცნიერო ლიტერატურის/კვლევის გამოცემა;

 ბ) სამგზავრო ხარჯები მეცნიერების, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის;

  გ) აფხაზეთის მკვიდრი მეცნიერები, რომლებიც წარმოადგენენ კვლევებს მეცნიერების სხვადასხვა დარგში;

  დ) მეცნიერი, რომელიც არაა აფხაზეთის მკვიდრი, მაგრამ მისი კვლევა თემატურად დაკავშირებულია საქართველოს ამ კუთხესთან;

  ე) უპირატესობა მიენიჭება თანადაფინანსებით წარმოდგენილ და თემატურად აფხაზეთთან დაკავშირებულ პროექტებს;

   ვ) არ დაფინანსდება ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში სამეცნიერო ნაშრომის ბეჭდვის თაობაზე ერთი და იგივე ავტორის მიერ შემოტანილი პროექტი.

პროგრამის გამოცხადებიდან 2023 წლის 1 ნოემბრამდე მიიღება ბეჭდვასთან დაკავშირებლი პროექტები; მეცნიერებისთვის და ასევე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის პროგრამების სტუდენტებისთვის  სამგზავრო ხარჯები დაფინანსდება 2023 წლის 30 ნოემბრამდე.

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხ.

პროგრამა: https://bit.ly/3jHgXlL

ანკეტა:  https://bit.ly/3YtLt18

„წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის“ 2023 წლის I ეტაპის განხორციელება იწყება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო „წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის“ 2023 წლის I ეტაპის განხორციელებას იწყებს.

სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, კერძოდ: ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები; ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტები; ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლიგიური დაწესებულებების რეზიდენტები. თანადაფინანსება განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

 1. 500 ლარის ოდენობით - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტებისა და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტების შემთხვევაში (აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 80-დან 90%-მდე );
 2. 700 ლარის ოდენობით - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტებისა და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტების შემთხვევაში (აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 90% დან 98%);
 3. 1125 ლარის ოდენობით - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტებისა და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტების შემთხვევაში (აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 99% და 100%);
 4. 300 ლარის ოდენობით - ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული სტუდენტების შემთხვევაში; სრული სასწავლო პერიოდის განმავლობაში (სწავლების ყველა საფეხურის გათვალისწინებით) პროგრამის ფარგლებში ერთი და იგივე პიროვნება ფინანსდება მხოლოდ 2-ჯერ (აღნიშნული მოთხოვნა არ ვრცელდება რეზიდენტურის სტუდენტებზე. რეზიდენტურაში სწავლება ფინანსდება მხოლოდ ერთხელ მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტი პირველად სარგებლობს წარმოდგენილი პროგრამით). ასევე, ერთი და იგივე პიროვნება არ დაფინანსდება 2-ჯერ ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში. 

  მოქალაქეთა განცხადებები მიიღება 1 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით.

  განცხადებები მიიღება ელექტრონულ მისამართზე - apkhazeti@mes.gov.ge და ასევე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში, მისამართი: თბილისი, უზნაძის ქ. №68

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომრებზე: 598 17 41 78; 577 09 22 39. 

  იხ. ვრცლად: https://bit.ly/3Y3abWc

  იხ. განცხადების ბლანკი: https://bit.ly/3QApYbE

აფხაზეთის №2 და №3 საჯარო სკოლებს საბიბლიოთეკო სივრცის მოსაწყობი ავეჯი გადაეცა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსა და საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოს თანამშრომლობის ფარგლებში, 2022 წელს აფხაზეთის №2 და №3 საჯარო სკოლებში თურქული ენის სწავლების საპილოტე პროგრამა დაიწყო.
 
სწავლების პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, საელჩოს ინიციატივითა და თურქეთის ავიახაზების მხარდაჭერით, ორივე სკოლას საბიბლიოთეკო სივრცისთვის საჭირო ავეჯი გადაეცა.
 
სკოლებისთვის ავეჯის გადაცემას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ნინო ლობჟანიძე, თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოს მრჩეველი განათლების საკითხებში სუათ კოლუკილიკი და თურქეთის ავიახაზების გაყიდვებისა და ოპერაციების მენეჯერი თარიკ სანჯაკთუთანი ესწრებოდნენ.
საქველმოქმედო ფონდი "ლუტეცია“ აფხაზეთის №12 საჯარო სკოლაში საგანმანათლებლო სივრცეს შექმნის

ააიპ „ვახტანგ ფხაკაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი „ლუტეცია“ ზუგდიდში, კომბინატის უბანში მდებარე აფხაზეთის №12 საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის საგანმანათლებლო-მობილურ სივრცეს შექმნის. ასევე სკოლის ბიბლიოთეკას კომპიუტერული ტექნიკით, ავეჯითა და ინვენტარით აღჭურვავს, - ეს ყველაფერი ნათქვამია წერილში, რომელიც ამ დღეებში სკოლამ, საკუთარი მიმართვის პასუხად, ფონდ „ლუტეციას“ დირექტორის ნათია ფხაკაძე-ჩიგირინსკაიასგან მიიღო.

"საქველმოქმედო ფონდი ლუტეცია“ მომავალშიც მზად არის მხარი დაუჭიროს სკოლას „ბიბლიოთეკისა და საგანმანათლებლო სივრცის ფუნქციონირების პროცესში“, რადგან თავად ვახტანგ ფხაკაძე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ახალგაზრდებში განათლების ხელშეწყობას და ეს ფონდის მიზანიცაა.

აფხაზეთის კიდევ ერთ საჯარო სკოლას ახალი შენობა ექნება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით და სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით, ილია ვეკუას სახელობის აფხაზეთის №11 საჯარო სკოლას, სარგებლობის უფლებით, უვადოდ გადაეცა ქალაქ ზუგდიდში, გორის ქუჩა №4-ში მდებარე 9284 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები.

მიწის ამ ნაკვეთზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებით, აფხაზეთის №11 საჯარო სკოლისთვის ევროპული სტანდარტების შესაბამისი შენობა აიგება.

აფხაზეთიდან დევნილობის 30 წლის თავზე ეს უკვე აფხაზეთის საჯარო სკოლებისთვის აშენებული მეორე შენობა იქნება. შეგახსენებთ, რომ ერთი ახალი შენობა ჩხოროწყუში, აფხაზეთის №10 საჯარო სკოლისთვის ევროპის ბანკის დაფინანსებით აშენდება.

გარდა ამისა, სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს, სარგებლობის უფლებით, უვადოდ გადასცა ქ. ზუგდიდში, იმავე მისამართზე მდებარე 6816 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი.

მიწის ამ ნაკვეთზე კი აფხაზეთის ა/რ მთავრობისა და აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, აშენდება პროფესიული სასწავლებელი, სადაც აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდები სხვადასხვა პროფესიას დაეუფლებიან.

აფხაზეთის კაპელა ნომინაციაში „რეპუტაცია და ნდობა“ დაჯილდოვდა
გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა „ქართული ბრენდის დღე 2022“-ის გამარჯვებულია. აფხაზეთის კაპელამ ჯილდო ნომინაციაში „რეპუტაცია და ნდობა“ მიიღო.
 
წლის გამორჩეული მოვლენა - „ქართული ბრენდის დღე 2022“ 20 წლისაა. საიუბილეო დაჯილდოება სასტუმრო „პულმანი თბილისი აქსის თაუერსში“ გაიმართა.
აფხაზეთიდან დევნილ ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან და ხელოვანებთან წინასაახალწლო შეხვედრა გაიმართა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრი ეკა ხოფერია ვალერი არქანიას არტ-გალერეაში აფხაზეთიდან დევნილ ღვაწლმოსილ პედაგოგებსა და ხელოვანებს შეხვდნენ.
 
რუსლან აბაშიძემ და ეკა ხოფერიამ სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვებით მიმართეს, წარმატებული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადეს, საჩუქრები გადასცეს და დამდეგი შობა-ახალი წელი მიულოცეს. შემდეგ აქვე აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს „მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამისა“ და აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს მიერ გამოცემული წიგნების ავტორები წარადგინეს.
 
ხსენებული პროექტების მიზანია აფხაზეთიდან დევნილი მეცნიერებისა და მწერლების მხარდაჭერა, აფხაზეთის თემატიკის უფრო მეტად წარმოჩენა.
 
დარბაზში გამოფენილი იყო აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრების - მერაბ ფიფიასა და ავთანდილ შენგელიას ნამუშევრები. შეხვედრას აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს, სამეცნიერო წრეების, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები და სამინისტროს თანამშრომლები ესწრებოდნენ.
აფხაზეთის მე-15 საჯარო სკოლის რეაბილიტირებული სპორტული დარბაზი გაიხსნა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რუსლან აბაშიძემ და აფახაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის მინისტრმა ეკა ხოფერიამ ზუგდიდის რაიონის სოფელ ზედა ეწერში, აფხაზეთის მე-15 საჯარო სკოლის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად რეაბილიტირებული სპორტული დარბაზი გახსნეს.
 
სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია საქართველოში რუმინეთის საელჩოს ინიციატივით, რუმინეთის განვითარების ფონდისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს თანადაფინანსებით განხორციელდა.
 
დარბაზის გახსნას ესწრებოდნენ რუმინეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში რეზვან როტუნდუ, ზუგდიდის მერი მამუკა წოწერია და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები.
 
მინისტრ ეკა ხოფერიას თქმით, საბოლოოდ, სკოლის შენობის რეაბილიტაციასთან ერთად, შენობის კედლის მოზაიკისა და საცურაო აუზის აღდგენაა დაგეგმილი.