აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა

სამიზნე ჯგუფები:

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, კერძოდ: ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები; ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტები; ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტები.

               

2023 წლის წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა
 1. 2023 წლის I ეტაპი
 2. 2023 წლის II ეტაპი
 3. 2023 წლის III ეტაპი

 

    2022 წლის წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა
 1.  2022 წლის I ეტაპი

    2. 2022 წლის II ეტაპი

    3. 2022 წლის  IIIეტაპი

 

                                   

2021 წლის წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა
 1.  2021 წლის I ეტაპი
 2. 2021 წლის II ეტაპი
 3. 2021 წლის III ეტაპი

 

 

2020 წლის წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა
 1. 2020 წლის I ეტაპი
 2. 2020 წლის II ეტაპი
 3. 2020 წლის III ეტაპი
 4. 2020 წლის IV ეტაპი