აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა

სამიზნე ჯგუფები:

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, კერძოდ: ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები; ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტები; ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლიგიური დაწესებულებების რეზიდენტები.

 

2021 წლის წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა
  1.  2021 წლის I ეტაპი
  2. 2021 წლის II ეტაპი
  3. 2021 წლის III ეტაპი

 

2020 წლის წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა
  1. 2020 წლის I ეტაპი
  2. 2020 წლის II ეტაპი
  3. 2020 წლის III ეტაპი
  4. 2020 წლის IV ეტაპი