აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ტრენინგი სპეციალური საჭიროებისა და დაწყებითი კლასების მასწავლებლებისათვის

2021 წლის 6-4 სექტემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ აფხაზეთისა და ოკუპირებული გალის რაიონის საჯარო/საშუალო სკოლების სპეციალური საჭიროებისა და დაწყებითი კლასების მასწავლებლებისათვის ჩაატარა პროფესიული გადამზადების ონლაინ ტრენინგი თემაზე - „ნეიროპლასტიურობა და განათლება ადრეული და დაწყებითი განათლების დამხმარე სასწავლო ტექნოლოგიები“. ტრენინგი, რომელშიც 22 პედაგოგი მონაწილეობდა, სამინისტროს მიზნობრივი ქვეპროგრამის „თანაბარი შესაძლებლობები - თანაბარი მზრუნველობა“ ფარგლებში მოეწყო.
 
ტრენინგ-მოდული ითვალისწინებდა სოციალურ-ემოციური უნარების განვითარების ხელშეწყობას, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის ვიზუალური და აუდიო მეხსიერების განმავითარებელი სასწავლო სტრატეგიების შესწავლას.
 
ტრენინგის ფარგლებში სპეციალური და დაწყებითი საფეხურის პედაგოგებს მიეწოდათ ინფორმაცია ნეირომეცნიერების უახლესი მიღწევებისა და კვლევების შესახებ. ტრენინგის მონაწილეებს შესაბამისი ვიდეო და სასწავლო მასალა და კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადაეცათ.