აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სტატისტიკური ანგარიშები

2023 წელი სტატისტიკური ბიულეტენი

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

 

2023 წელი, ანგარიში აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2023 წ - I კვარტალი

2023 წ -6 თვე

2023 წ -  9თვე

2023 წლის წლიური 

 

2022 წელი სტატისტიკური ბიულეტენი

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

2022 წელი, ანგარიში აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2022 წ - I კვარტალი

2022 წ -6 თვე

2022 წ -  9თვე

2022 წლის წლიური 

 

2021 წელი სტატისტიკური ბიულეტენი

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

2021 წელიანგარიში აფხაზეთის / სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2021 წ - I კვარტალი

2021 წ -6 თვე

2021 წ -  9თვე

2021 წლის წლიური 

 

2020 წელი სტატისტიკური ბიულეტენი

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

2020 წელი, ანგარიში აფხაზეთის / სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2020 წ - I კვარტალი

2020 წ - 6თვე

2020 წ -  9თვე

2020 წლის წლიური 

 

2019 წელი სტატისტიკური ბიულეტენი

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

2019 წელი  ანგარიში აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2019 წ -  I კვარტალი

2019 წ -   6თვე

2019 წ -   9თვე

2019 წ -  წლის წლიური

 

2018 წელი სტატისტიკური ბიულეტენი

I კვარტალი

II კვარტალი

III  კვარტალი

IV კვარტალი

2018 წელი  ანგარიში  აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2018 წ - I კვარტალი

2018 წ -  6 თვე

2018 წ -  9 თვე

2018  -  წლის წლიური

 

2017 წელი  სტატისტიკური ბიულეტენი

I  კვარტალი

II  კვარტალი

II   კვარტალი

IV კვარტალი

2017 წელი  ანგარიში  აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2017 წ - I კვარტალი

2017 წ -  6 თვე

2017 წ -  9 თვე

2017 -  წლის წლიური

 

2016 წელი  სტატისტიკური ბიულეტენი

I  კვარტალი

II  კვარტალი

III  კვარტალი

IV კვარტალი

2016 წელი  ანგარიში  აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ 

2016 წ -  I კვარტალი

2016 წ -  6 თვე

2016 წ -  9 თვე

2016  წლის წლიური