აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის თანამშრომლები დუალური პროფესიული განათლების შესახებ კვლევის პრეზენტაციას დაესწრნენ

2018 წლის 24 დეკემბერს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით გაიმართა პროექტის „შესაბამისობის კვლევა რეგიონული ბიზნეს-სექტორის მიერ მოთხოვნად პროფესიებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებს შორის“ ფარგლებში დუალური პროფესიული განათლების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაცია, რომელსაც ესწრებოდა აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თ. ცინარიძე. აღნიშნულ ანგარიშში ასახულია შესაბამისობის კვლევის შედეგები, რეგიონული ბიზნესის მიერ მოთხოვნად პროფესიებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებს შორის. კვლევა საქართველოს 3 რეგიონში განხორციელდა.  პრეზენტაციას პალატასთან არსებული „დუალური პროფესიული განათლების საკოორდინაციო საბჭოს“ წევრები, ასევე, ბიზნეს-სექტორისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები  დაესწრნენ. შეხვედრაზე ასევე ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის.