აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

თბილისის სოლიდარობისა და ინოვაციური დაფინანსების საერთაშორისო ფორუმი (TISIFF 2018) – „ინოვაციური და ბლოქჩეინის პლატფორმები მდგრადი განვითარების 2030 მიზნების დასაფინანსებლად“

       თბილისის საერთაშორისო სოლიდარობისა და ინოვაციური დაფინანსების ფორუმზე (TISIFF 2018) მკაფიოდ იქნა ხაზგასმული, რომ     ინოვაციური დაფინანსების ინსტრუმენტები მნიშვნელოვანი კატალიზატორებია მდგრადი განვითარების მიზნების დასაფინანსებლად მაშინ, როდესაც შიდა საბიუჯეტო რესურსები დაბალ და საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებში შეზღუდულია.  ფორუმის (რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელებმა, საეღთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, ექსპერტებმა ნიდერლადებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ) ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლდა  მდგრადი განვითარების მიზნების დაფინანსების ახალი ინსტრუმენტების მიმოხილვა. ამ ახალ ინსტრუმენტებად კრიპტოვალუტა და ბლოკჩეინები განისაზღვრება. განხილულ საკითხებს შორის იყო მდგრადი განვითარების ისეთი მიმართულებებში, როგორიცაა სიღარიბის დაძლევა და სოფლის მეურნეობა - ინოვაციების დანერგვის პროცესში ბლოქჩეინის პლატფორმების დანერგვა. ნიშანდობრივია ის, რომ მსოფლიოს სხვა სხვა ქვეყნებში უკვე ინტენსსიურად მიმდინარეობს დისკუსიები სოფლის მეურნეობის სექტორში ბლოკჩეინის აპლიკაციების გამოყენებაზე, მათ შორის გაყიდვებისა და მიწოდების სფეროებშიც. არაერთი ბიზნესი ცდილობს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საერთაშორისო ტრანზაქციებში ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენებას. უფრო მეტიც, რიგი კვლევები ადასტურებს, რომ ბლოკჩეინმა შეიძლება რევოლუცია მოახდინოს სოფლის მეურნეობასა და სურსათის მიწოდების ჯაჭვში.

ფორუმს ესწრებოდა აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობბის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ვ. ბასარიამ