აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

იუსტიციის დეპარტამენტში სამუშაო ჯგუფის შემაჯამებელი შეხვედრა შედგა

იუსტიციის დეპარტამენტში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით დევნილთა სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად შესაბამისი მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის რეფორმირების თაობაზე წინადადებების მომზადების მიზნით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურის ბრძანებით სამუშაო ჯგუფის შემაჯამებელი შეხვედრა შედგა.

 

შეხვედრას ხელმძღვანელობდა აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ბატონი იგორ კოპალიანი. შეხვედრაზე დეტალურად განხილულ იქნა დევნილთა მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა და მომზადდა კონკრეტული წინადადებები.

შემაჯამებელი შეხვედრა კონსტრუქციულ ვითარებაში წარიმართა.