აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

კონკურსი იუსტიციის დეპარტამენტში

აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართალშემოქმედების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად    სსიპ საჯარო  სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებულ ვებ–გვერდზე გამოცხადებული დახურული კონკურსის მეორე ეტაპი ჩატარდა.

ათი სამუშაო დღის ვადაში, კონკურსში მონაწილეობისათვის განაცხადი წარმოადგინა ათმა კანდიდატმა, რომელთაგან საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად კონკურსის მეორე ეტაპზე–(ტესტირება) გადასვლის უფლება მოიპოვა 1 (ერთი) კანდიდატმა.