აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2021 წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის წარდგენა

აფხაზეთის ა/ რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის მინისტრმა - ივანე დოლიძემ აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლებს 2021 წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა.  სამინისტრო აქტიურად მუშაობდა სხვადასხვა  მიმართულებით, მათ შორის, ეკონომიკური და სოფლის მეურნეობის განხრით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სხვადასხვა პროგრამა:  

სოფელ ვაზიანში მოეწყო პურის საცხობი და სოციალური ცენტრი

შემუშავდა მეფუტკრეთა მხარდაჭერის პროგრამა და სხვა.

 თითოეული განხორციელებული პროექტი უშუალოდ მიმართული იყო დევნილი მოსახლეობის ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებისაკენ და ჩართული იყო არაერთი  საერთაშორისო ორგანიზაცია.

2021 წილს 6 თვეში გაწეული საქმიანობის წარდგენას ესწრებოდნენ: აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანი, მთავრობის წევრები, აფხაზეთის მთავრობის აპარატის და აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები.