აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

პროგრამები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

ტელეფონი: (+995) 551 08 09 84

ელ.ფოსტა: contactus@mhsa.gov.ge

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი №16, სართული 6, 0186, თბილისი, საქართველო

2022 წლის პროგრამები

 ამბულატორიული დახმარების პროგრამა (10 ქვეპროგრამა)

 1. კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევა:
 • CT ანგეოგრაფიით
 • CT კონტრასტით
 • CT

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

 1. ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევა:
 • MRI 1,5 ტესლა;
 • MRI 3 ტესლა;
 • MRI ანგიოგრაფიით;
 • MRI კონტასტრით;
 • MRI ანესთეზიით;

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

 1. ენდოსკოპიური გამოკვლევა:
 • ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია ანესთეზიით და ანესთეზიის გარეშე;
 • კოლონოსკოპია ანესთეზიით;

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

 1. სარეაბილიტაციო და აბილიტაციური მკურნალობა:
 • რეაბილიტაცია:
 • ფიზიკური თერაპია;
 • ჰიდროკინეზო თერაპია;
 • აპარატურული ფიზიოთერაპია;
 • აბილიტაცია:
 • ქცევითი თერაპია;
 • ოკუპაციური თერაპია;
 • მეტყველების თერაპია;
 • ფსიქოთერაპია;

პროგრამით მოსარგებლეები:

რეაბილიტაცია - ტრავმისა და ნევროლოგიური სტატუსის მქონე ბენეფიციართათვის;

აბილიტაცია - განვითარების ეტაპის დარღვევის მქონე ბავშვებისათვის.

 1. ინსტრუმენტული გამოკვლევები:
 • თავის ტვინის სისხლძარღვთა დოპლეროგრაფია;
 • ქვედა კიდურების სისხლძარღვთა დოპლეროგრაფია;
 • ციფრული რეტგენოგრაფია;
 • ართროექოსკოპია;
 • ექოკარდიოგრაფია;
 • ელექტროენცეფალოგრაფია;

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

 1. ლაბორატორიული გამოკვლევები:
 • კუაგულოგრამა;
 • D-დიმერის განსაზღვრა;
 • C-რეაქტიული ცილა;
 • ლიპიდური სპექტრი;

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

 1. ოფთალმოლოგიური პროფილის პათოლოგიათა ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობა: 
 • თვალის რეფრაქციული ანომალიის ექსიმერული ლაზერით კორექცია;

პროგრამით მოსარგებლეები:

თვალის მძიმე და საშუალო ხარისხის რეფრაქციული ანომალიის მქონე აფხაზეთიდან დევნილი სოციალურად დაუცველი პირი.

 1. დასავლეთ საქართველოს რეგიონში კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევები:
 • CT (არასაპენსიო ასაკის ბენეფიციართათვის);
 • CT კონტრასტით;

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

 1. ორთოპედიული (სტომატოლოგიური პროთეზირება) მომსახურება 

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი. 

 1. მხედველობის ორგანოს სკრინინგული გამოკვლევა:
 • ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაცია;
 • რქოვანას ტოპოგრაფია;
 • ოპტიკურ-კოჰერენტული ტომოგრაფია;
 • კომპიუტერული პერიმეტრია;

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამა (2 ქვეპროგრამა)

 1. მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  არასაპენსიო ასაკის მქონე პირი.

 1. გეგმიური კორონარული ანგიოგრაფია

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა (5 ქვეპროგრამა)

 1. ჰოსპიტალური მომსახურების, ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობისა და სტაციონარულ პირობებში დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების ხელშეწყობა

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

 1. ონკოპაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხელშეწყობა
 • სხივური თერაპიის თანადაფინანსება;
 • ჰორმონო და ქიმიო თერაპიის თანადაფინანსება;
 • სპეციფიკური მედიკამენტებით თანადაფინანსება;
 • რადიოაქტიური იოდით მკურნალობის თანადაფინანსება;

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

 1. აფხაზეთიდან დევნილთა მრავალპროფილური  სკრინინგული კვლევა
 • მაღალკვალიფიციური სხვადსხვა პროფილის სპეციალისტების მიერ ბენეფიციართა ადგილზე გამოკვლევა;

პროგრამით მოსარგებლეები:

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილები

 1. სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ინდივიდუალური დაცვის და პაციენტთა მოვლის საშუალებების შეძენა

პროგრამით მოსარგებლეები:

შშმ (მკვეთრად გამოხატული) სტატუსის მქონე პირი;

18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვი;

სოციალურად დაუცველი პირი, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30001-ს;

სოციალურად დაუცველი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;

მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე);

მრავალშვილიანი ოჯახი (არასრულწლოვანი სამი და მეტი შვილი).

 1. ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ბავშვთა საკურორტო გამაჯანსაღებელი ბანაკი

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები პირი.

 • 18 წლამდე ასაკის პირები;
აფხაზეთიდან დევნილი  და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომუშავე  ექიმების და საშუალო სამედიცინო პერსონალის გადამზადების პროგრამ

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთიდან დევნილი  და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომუშავე  ექიმები და საშუალო სამედიცინო პერსონალი;

 

ა(ა)იპ  აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო

 

ტელეფონი: +995 577 09 25 51

ელ.ფოსტა: acmi.abkhazia@gmail.com

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი №16, სართული 6, 0186, თბილისი, საქართველო

2022 წლის პროგრამები

 1. საკონსულტაციო-სადიაგნოსტიკო მომსახურების ანაზღაურების პროგრამა

პროგრამით მოსარგებლეები:

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირები.

 1. სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების პროგრამა

პროგრამით მოსარგებლეები:

საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გარდაცვლილი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები   მოქალაქეები.  

 1. აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების (მათ შორის კოვიდსტაციონარების) მედიკამენტებით მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამით მოსარგებლეები:

აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებები (მათ შორის გაგრის, გუდაუთის, სოხუმის, ოჩამჩირის, ტყვარჩელის კოვიდ-სტაციონარები).

 1. ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის პროგრამა

პროგრამით მოსარგებლეები:

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებები (ა(ა)იპ-ები).