აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და დაწესებული რეგულაციების შესრულების მიზნით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტრო და სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადავიდა

მოქალაქეებს შეუძლიათ სამინისტროში განცხადებები გადმოაგზავნონ სამინისტროს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე: idp@abkhazia.gov.ge ან devnilta.info@gmail.com ან დაგვიკავშირდნენ საკონტაქტო ნომერზე: 231 32 28. მოქალაქეებს ასევე შესაძლებლობა აქვთ მათთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით დისტანციური რეჟიმის პირობებში მიმართონ სამინისტროს და  ტერიტორიულ ორგანოებს:

  1. აფხაზეთიდან დევნილთათვის მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემულ ობიექტებზე სარემონტო-აღდგენითი სამუშაობის ჩატარების პროგრამის ფარგლებში:
  • რომან კოკაია - 595309838 სამინისტროს დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის უფროსი;

           დევნილთათვის სამართლებრივი დახმარების გაწევის პროგრამის ფარგლებში:

  • ვიტალი კიკნაველიძე - 577555705 სამინისტროს დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის სამართლებრივი დახმარების განყოფილების უფროსი;
  1. დევნილთათვის გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნის ხელშეწყობის (დაფინანსება) პროგრამის ფარგლებში:
  • ეთერ ძიმისტარაშვილი - 599855282 სამინისტროს ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი;
  1. მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დადგენა ან/და ფოტოიდენტურობის დადასტურების, ცნობების/დასკვნების გაცემის პროგრამის ფარგლებში:

 

აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანო:

        საკონტაქტო პირი: მურთაზ ბერულავა 599-441-407 დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის უფროსი და სამსახურის უფროსი სპეციალისტი თინათინ კივილაძე 599-545-986;

 ელექტრონული ფოსტა:astotbilisi@gmail.com. skype-აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანო. აღნიშნული დისტანციური მომსაურეობის შესახებ ინსტრუქციებს გაივლით, ზემოთაღნიშნულ საკონტაქტო პირებთან.

 

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიული ორგანო:

      საკონტაქტო პირი: ბესიკ ჭანტურია 599767154 beso1112@gmail.com, სამსახურის უფროსი გიორგი ლეკვეიშვილი 595657090, ან  უფროსი სპეციალისტი ლელა სახელაშვილი  591302130. ელექტრონული ფოსტა:amragovimeri@gmail.com.  skype(იძებნება ორნაირად): 1- სახელითიმერეთის ტერიტორიული ორგანოდა 2. ელფოსტით: amragovimeri@gmail.com აღნიშნული დისტანციური მომსაურეობის შესახებ ინსტრუქციებს გაივლით, ზემოთაღნიშნულ საკონტაქტო პირებთან.

 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო:

საკონტაქტო პირი: ბესიკ გეგია 577-09-24-55 დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის უფროსი და სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ლელა კვეკვესქირი  591-810-202; ელექტრონული ფოსტა:stozugdidi@gmail.comskype-stozugdidi სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო. აღნიშნული დისტანციური მომსაურეობის შესახებ ინსტრუქციებს გაივლით, ზემოთაღნიშნულ საკონტაქტო პირებთან.

 

  1. ერთჯერადი მატერიალური სახის დახმარებაზე განცხადებების მიღება.

 

აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანო:

საკონტაქტო პირი: დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე ირმა ბეთაშვილი 599-855-087. ელექტრონული ფოსტა: astotbilisi@gmail.com.  skype-მისამართი:“აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანო“. აღნიშნული დისტანციური მომსაურეობის შესახებ ინსტრუქციებს გაივლით, ზემოთაღნიშნულ საკონტაქტო პირთან.~

 

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიული ორგანო:

ერთჯერადი მატერიალური სახის დახმარებაზე განცხადებების მიღება. საკონტაქტო პირი:ტეროტორიული ორგანოს უფროსის მოადგილე ნათია კოპალიანი 599247027, ან უმცროსი სპეციალისტი დალილა თამაზოღლი 599873870

ელექტრონული ფოსტა:amragovimeri@gmail.com

 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო:

საკონტაქტო პირი: დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის სოციალური განყოფილების უფროსი გიორგი რიგვავა  577092439 და დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი მარინა პოტაპენკო       591810210 ელექტრონული ფოსტა:stozugdidi@gmail.com  skypeმისამართი: stozugdidi სამეგრელოზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო. აღნიშნული დისტანციური მომსაურეობის შესახებ ინსტრუქციებს გაივლით, ზემოთაღნიშნულ საკონტაქტო პირებთან.

 

  1. დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა.

საკონტაქტო პირები:

აღმოსავლეთ საქრთველოში მდებარე ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის  ლევან ბარათელი, ტელ. 599477922 ელექტრონული ფოსტა:astotbilisi@gmail.com. skypeმისამართი: აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანო. აღნიშნული დისტანციური მომსაურეობის შესახებ ინსტრუქციებს გაივლით, ზემოთაღნიშნულ საკონტაქტო პირებთან.

 

იმერეთის, გურიის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის გიორგი ლეკვეიშვილი 595657090 და თეიმურ წულაია,  595016061

 

სამეგრელო  ზემო სვანეთის რეგიონში მდებარე ობიექტებში  მცხოვრებ დევნილებისთვის  რამაზ აბლოთია, ტელ.: 577092448

ფოსტა:stozugdidi@gmail.com  skype-stozugdidi სამეგრელოზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო. აღნიშნული დისტანციური მომსაურეობის შესახებ ინსტრუქციებს გაივლით, ზემოთაღნიშნულ საკონტაქტო პირებთან.

 

  1. 3. წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის მიმართულება:


აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანო:

astotbilisi@gmail.com.  skype-აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანო

საკონტაქტო პირი  ვალერიან კვინიკაძე  577092411 სამსახურის უფროსი და

 პაატა ბასარია 577092412.

იმერეთის, გურიის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის

amragovimeri@gmail.com  skype-იმერეთის ტერიტორიული ორგანო

თენგიზ ლეშქაშელი სამსახურის უფროსი  595606056; 0431276513

თინათინ ზუხბაია 577601832

 

სამეგრელო  ზემო სვანეთის რეგიონში მდებარე ობიექტებში  მცხოვრებ დევნილებისთვის

საკონტაქტო პირი  დათო კვარაცხელია 577092453 სამსახურის უფროსის მოადგილე და ლარისა ქარდავა (უფროსი სპეციალისტი) 591810226

 

  განცხადებების დატოვება ასევე შესაძლებელია ტერიტორიული ორგანოების მისაღებში განთავსებულ შესაბამის ყუთებში.

  მოგმართავთ თხოვნით გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა, თავი შეიკავონ სამინისტროსა და ტერიტორიულ ორგანოებში მოსვლისაგან.