აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლები იმერეთის ტერიტორიულ ორგანოში იმყოფებოდნენ.

აფხაზეთის ა/რ იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს, იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიური რეპუბლიკის ტერიტორიულ ორგანოში, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. სამსახურმა, საკურატორო რეგიონში მცხოვრებ ვეტერანის სტატუსის მაძიებელი დევნილი მოქალაქეებისათვის გასვლითი კომისიის სხდომა ჩაატარა, რომელსაც სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე ჯანრი უბირია ხელმძღვანელობდა. კომისია ვეტერანის სტატუსის მაძიებელმა -18- მეომარმა გაიარა.