აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ქ. თბილისში დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში მცირე და აღდგენითი სახის სამუშაოების ფარგლებში შეხვედრები მიმდინარეობს.

აფხაზეთის ა/რ იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანოს, დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალური პროგრამების მართვის და რეგიონალური სამსახურის თანამშრომლებმა, აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილესთან ერთად, ერთობლივი სოციალურ- ეკონომიკური ხასიათის შეხვედრა გამართეს ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის N 181 ა-ში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ადგილას. მოსახლეობასთან შეხვედრის მიმდინარეობისას მოისმინეს მცხოვრებთა არსებული პრობლემები და იმსჯელეს მათი მოგვარების შესაძლებლობებზე, ასევე შენობის სარდაფში გაუმართავია წყალსადენ-საკანალიზაციო სისტემა, რომელსაც მცირე და აღდგენითი ხასიათის სარემონტო სამუშაოების ფარგლებში შეიძლება ჩაუტარდეს შესაბამისი სარემონტო სამუშაო. ქ.თბილისში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ადგილებში აღნიშნული ხასიათის შეხვედრები იმართება გეგმით გათვალისწინებული გრაფიკის შესაბამისად