აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ვაგრძელებთ აფხაზეთიდან დევნილთა მომსახურების სამ პროგრამას:

დევნილთა განსახლების ობიექტებში კომპლექსური კვლევებს, გასატარებელი ღონისძიებების დაგეგმვას და სადეზინფექციო სამუშაოებს;
დევნილთა განსახლების ობიექტებში საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადაცემის ხელშეწყობის პროგრამას;
დევნილთა სამართლებრივი მხარდაჭერის პროგრამას.