აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის პროგრამა გძელდება

პროგრამის ფარგლებში დახმარებით სარგებლობა შეუძლიათ თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში, განსახლების ობიექტში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილებს (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას და საინიციატივო ჯგუფს);
დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის პროგრამით სარგებლობისთვის უნდა წარმოადგინოთ:
დევნილთა განსახლების ობიექტის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ან განსახლების ობიექტში მცხოვრები დევნილის განცხადება;
განცმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი);
განმცხადებლის დევნილის მოწმობა (ასლი).
განაცხადის მიღება შესაძლებელია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სამინისტროში ან შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოში:
ქ. თბილისი, ვ.ფშაველას 16, ტელ: 032 2 31 32 06 :
+ 995 595 705 159
აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანო. მის: დ.აღმაშენებლის გამზირი 89/24, მე -13 სართული; ტელ: 577505591;
ქუთაისი, ი.აბაშიძის 27, ტელ: 0431276513;
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი რუხი ( ინოვაციების ცეტრი), ტელ: 577092455