აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის დევნილთა მინისტრმა ლევან თევზაიამ აფხაზეთის მთავრობას სამინისტროს 6 თვიანი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა

მინისტრმა სოციალური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით განხორციელებული პროგრამების, ინიციატივებისა და პროექტების შესახებ ისაუბრა.
შეხვედრას აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სოციალურ-ეკონომიკური, ჯანდაცვისა და ნდობის აღდგენის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე რუდიკ ცატავა და აფხაზეთის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ.
ლევან თევზაიას განცხადებით, მიმდინარე წელს, პირველად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამების რაოდენობა 5-დან 15-მდე გაიზარდა. ასევე, წელს პირველად გაიზარდა სამინისტროს პროგრამული დაფინანსების მაჩვენებელი და შემუშვდა დევნილთა საჭიროებებზე მორგებული ახალი პროგრამები.
მთავრობის წევრებს, აფხაზეთის დევნილთა მინისტრის მოადგილემ მურად აბლოთიამ დეტალურად გააცნო უწყების მიერ გაწეული საქმიანობა, განხორციელებული და მიმდინარე პროგრამების შედეგები.
,,დევნილთა სოციუალური დახმარების პროგრამის’’ ფარგლებში, ფინანსური დახმარება გაეწია 1857,
ხოლო ,,აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძლების ვეტერანების მხარდაჭერის’’ პროგრამით 279 დევნილ ოჯახს. ,,დევნილთა დროებითი საცხოვრებლის უზრუნველყოფის’’ პროგრამით ისარგებლა 56, ხოლო ,,განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების გამრიცხველიანება/აბონირების’’ პროგრამით 34 ოჯახმა.
ინფრასტრუქტურული პროგრამის ფარგლებში სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა პეკინის 41-ში, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის.
აფხაზეთის დევნილთა სამინისტრომ, კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობით საქველმოქმედო აქტივობები ათეულობით უკიდურესად შეჭირვებული და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის განახორციელა.
სამინისტროს დევნილთა მომსახურების სააგენტოს მიერ საერთო სარგებლობის ფართების დაკანონების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 50 ობიექტზე აზომვითი ნახაზი მომზადდა. დევნილთა სამართლებრივი დახმარებისა და კონსულტაციის ცენტრში იურიუდიული კონსულტაცია 208 ბენეფიციარმა გაიარა, განსახლების ობიექტებში ჩატარდა კომპლექსური კვლევები და სადეზინფექციო სამუშაოები, 96 ობიექტზე შეფასდა და განხორციელდა აღწერითი სამუშაოები, 280 დევნილთა განსახლების ობიექტს დეზინფიცირება ჩაუტარდა.
გარდა ამისა, სააგენტომ მოიპოვა მცირე გრანტი სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოსგან, რომლის ფარგლებში ხონის მე-4 საჯარო სკოლაში კომპიუტერული ლაბორატორია მოეწყობა.
შეხვედრის დასასრულს, მინისტრმა და მინისტრის მოადგილემ წლის ბოლომდე დაგეგმილ აქტივობებსა და მოსალოდნელ შედეგებზეც ისაუბრეს.