აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სტრუქტურა

დაბადების თარიღი - 21 იანვარი, 1992
დაბადების ადგილი - ოჩამჩირე, საქართველო

განათლება/ტრენინგები

 • 2010 – 2014 - სამართლის ბაკალავრი, საქართველოს უნივერსიტეტი
 • 2015 – 2016 – მაგისტრი, გლობალური მმართველობა და სახალხო დიპლომატია, სიენას უნივერსიტეტი
 • 06/06/2009 – 08/06/2009 – ტრენინგი "პროექტის მენეჯმენტი და მონიტორინგი", Europe Foundation, Community Foundation of Northern Ireland
 • 07/09/2009 – 25/09/2009 – ინგლისური ენის კურსი, School Embassy CES Language Course, საქართველოს განათლების სამინისტრო
 • 11/09/2011 – 16/09/2011 – ვორქშოფი “The use of new technologies to enhanceintercultural communication skills", ევროსაბჭო
 • 09/04/2016 – პირველადი დახმარების კურსი (BLSD), იტალიის წითელი ჯვარი
 • 13/11/2016 – 20/11/2016 – ვორქშოფი “Dialogue Among Cultures Within The Framework Of Eastern Partnership Programme“, Fondazione Del Bianco-Life beyond Tourism


სამუშაო გამოცდილება

 • 14/08/2023 - დღემდე - მინისტრი, იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი
 • 01/08/2023 - 13/08/2023 - მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი, იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი
 • 22/09/2021 -  31/07/2023- მინისტრის პირველი მოადგილე, იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი
 • 2020 – 2021 – ევროპის რეგიონალური კოორდინატორი United Network of Young Peacebuilders ევროპული ორგანიზაციების და მათი საქმიანობის კოორდინაცია ქსელის სამშვიდობო მიზნების და სტრატეგიის შესაბამისად, მშვიდობის მშენებლობითი პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა, ჰააგა, ნიდერლანდები
 • 2020 - 2021 – საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი/შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ცირკულარული მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორისი შეთანხმებების იმპლემენტაცია, ლეგალური მიგრაციის სფეროში პარტნიორ ქვეყნებთან ყოველდღიური კომუნიკაცია, თბილისი, საქართველო
 • 27/10/2020 – 01/09/2021 - პრეზიდენტი, Rondine International Peace Lab, საერთაშორისო სამშვიდობო პროგრამების ორგანიზება და განხორციელება, აშშ-ში, იტალიაში, უნგრეთში და ა.შ. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფონდებთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა, არეცო, იტალია
 • 07/2015 – 07/2017 - ტრენერი, Association Rondine Cittadella Della Pace, იტალიელი მოსწავლეებისათვის კონფლიქტოლოგიის თემაზე ტრენინგების ჩატარება, იტალიის ხელისუფლების და წმინდა საყდრის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია და თანამშრომლობა, არეცო, იტალია
 • 01/02/2012 – 01/02/2014 - დირექტორის მოადგილე, Alternative of Young Generation, დევნილი ახალგაზრდებისათვის ინიცირებული საგანმანათლებლო პროექტების იმპლემენტაცია
 • 2010 – 2011 - რეგიონალური დირექტორი, ადამიანის უფლებების და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე დევნილი ახალგაზრდებისათვის ტრენინგების ჩატარება “Alternative of Young Generation", Norwegian refugee council and council of Europe
 • 2009 – 2010 - პროექტის დირექტორი, საპროექტო ინიციატივების განხილვა და დაფინანსება, Youth bank program, Europe Foundation

 პუბლიკაციები / სხვა მიღწევები

Returning Home Becomes a Question

http://caucasusedition.net/returning-home-becomes-a-question/?

fbclid=IwAR0E9IQMgPeNcfejT74CbN8XE7M2YLlzWPLpuvLJd31LCS6TcIQC

P0hK_Ec

უცხო ენები
ინგლისური, რუსული, იტალიური