აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ჯანდაცვა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ჯანდაცვის პროექტები, რომლით უფასოდ სარგებლობა შეუძლიათ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს (მეუღლე):

1. ამბულატორიული დახმარების პროგრამის ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევების (სხვადასხვა სახეები) კომპონენტი  - ნინო გულუა, 577 092551;

2.  ამბულატორიული დახმარების პროგრამის კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევების კომპონენტი - ნინო გულუა, 577 092551;

3. ამბულატორიული დახმარების პროგრამის ინსტრუმენტული გამოკვლევების (ელექტროენცეფალოგრაფია, ციფრული რენტგენოგრაფია და კოლპოსკოპია) კომპონენტი - გულნაზ თოდუა, ტელ. 551544350;

4.  ამბულატორიული დახმარების პროგრამის სამკურნალო რეაბილიტაციის კომპონენტი  - ლელა დუნდუა, 577 09 25 23;

5.  ამბულატორიული დახმარების პროგრამის აბილიტაციის კომპონენტი  - ლელა დუნდუა, 577 09 25 23;

6.   ამბულატორიული დახმარების პროგრამის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუმჯობესების კომპონენტი  - ქეთევან გვარამია. 577326893.

7.  ამბულატორიული დახმარების პროგრამის მხედველობის ორგანოს სკრინინგული გამოკვლევების კომპონენტი - ნუნუ ერქვანია, 577 092533;

8.  ამბულატორიული დახმარების პროგრამის სისხლის მიმოქცევის სისტემის სკრინინგული გამოკვლევების კომპონენტი - თინიკო ზუხბაია, 577 092476;

9.  ამბულატორიული დახმარების პროგრამის ლაბორატორიული კვლევების კომპონენტი - დალი დგებუაძე, 577092564;

10.  ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამის გეგმიური კორონარული ანგიოგრაფიის კომპონენტი - თინიკო ზუხბაია, 577 09 24 76.