აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სხდომები

2022 წლის 29 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა მოისმინეს აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის 3 თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ და სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები.

2022 წლის 12 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.

2022 წლის 24 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.

2022 წლის 23 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.

2022 წლის 28 იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებების პროექტები, რომლებიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სახელწოდებაში შეტანილი ცვლილებიდან გამომდინარეობს.

ასევე, განიხილეს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული მიმდინარე სიკითხები.

2021 წლის 29 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტის ლიკვიდაციის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

2021 წლის 17 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მოწყვლადი კატეგორიის აფხაზეთიდან დევნილებისთვის აფხაზეთის მთავრობის მიერ დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებების მზადების მიმდინარეობის შესახებ საკითხი განიხილეს.

2021 წლის 3 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების შესახებ“ და „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ კანონებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

2021 წლის 3 ნოემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა მიერ გასატარებელი ღონისძიებები საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად „საგანგებო მდგომარეობასთან, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებით საშიშ ეპიდემიასთან ან პანდემიასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ქონებით მოსარგებლეთა მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“.

მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული პროგრამების შესახებ.

სხდომაზე, ასევე, განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

2021 წლის 22 ოქტომბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 9 თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფორმირების მიმდინარეობის შესახებ.

სხდომაზე, ასევე, განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

2021 წლის 1 სექტემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის განკარგულების პროექტი „დევნილთა საცხოვრებლებში მცირეფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს მიერ  შესყიდვების გამარტივებული წესით განხორციელების თაობაზე.

სხდომაზე ასევე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში აფხაზეთის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში აფხაზეთის მთავრობის მორიგი გასვლითი სხდომა გაიმართა. სხდომაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანი და აფხაზეთის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ.

განათლებისა და კულტურის მინისტრმა ეკა ხოფერიამ სამინისტროს სსიპ-ების ხელმძღვანელებთან ერთად აფხაზეთის მთავრობის წევრებს უწყების მიერ 2021 წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. სხდომაზე სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროგრამების და პროექტების შესახებ ისაუბრეს.

უწყების მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა „წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის“ და „აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამები. განსაკუთრებული მიღწევების მქონე მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის ფინანსური ხელშეწყობისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით სამინისტროში გრძელდება დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები, ასევე, „აკადემიკოსს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია“გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების დისციპლინების პოპულარიზაციისთვის. მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით „აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დაფინანსდა 4 სამეცნიერო ნაშრომი.

კულტურულ ფასეულობათა დაცვის მიმართულებით რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, აფხაზეთის ისტორიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოეწყო ფოტოგამოფენა „კადრები აფხაზეთიდან“ და ჩატარდა კვირეული „აღმოაჩინე აფხაზეთი“.

კერძო სექტორთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა აფხაზეთის საჯარო სკოლებს და განახლდა მათი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს, სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის, სოხუმის მოზარდ-მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრ „თეთრი ტალღას“ და აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსაბლ „აფხაზეთის“ ხელმძღვანელებმა ისაუბრეს საანგარიშო პერიოდში მათ მიერ განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებზე.

სხდომის ბოლოს მონაწილეებმა განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ხელოვნებისა და სპორტის მიმართულებით უწყების სამომავლო გეგმებსა და აქტივობებზე ისაუბრეს.

სხდომას აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს საერთაშორისო კავშირების, განათლებისა და კულტურის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ მგალობლიშვილი, აფხაზეთის მთავრობის აპარატის და განათლებისა და კულტურის სამინისროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

აფხაზეთის მთავრობის მორიგი გასვლითი სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი გასვლითი სხდომა გაიმართა. სხდომაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე და აფხაზეთის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ.

სხდომაზე აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მინისტრმა ლევან თევზაიამ მინისტრის მოადგილე მურად აბლოთიასთან ერთად აფხაზეთის მთავრობის წევრებს უწყების მიერ 2021 წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. მინისტრმა სოციალური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით განხორციელებული პროგრამების, ინიციატივებისა და პროექტების შესახებ ისაუბრა.

მიმდინარე წელს სამინისტროში პირველად 5-დან 15-მდე გაიზარდა სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამების რაოდენობა. გაიზარდა, ასევე, სამინისტროს პროგრამული დაფინანსების მაჩვენებელი და შემუშვდა დევნილთა საჭიროებებზე მორგებული ახალი პროგრამები.
საანგარიშო პერიოდში უწყების მიერ „დევნილთა სოციალური დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაეწია 1857, ხოლო „აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძლების ვეტერანების მხარდაჭერის“ პროგრამით 279 დევნილ ოჯახს. „დევნილთა დროებითი საცხოვრებლის უზრუნველყოფის“ პროგრამით ისარგებლა 56, ხოლო „განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების გამრიცხველიანება/აბონირების“ პროგრამით 34 ოჯახმა. ინფრასტრუქტურული პროგრამის ფარგლებში, პეკინის 41-ში ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის, სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა.
აფხაზეთის დევნილთა სამინისტროს მიერ, კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობით, განახორციელა საქველმოქმედო აქტივობები ათეულობით უკიდურესად შეჭირვებული და მრავალშვილიანი დევნილი ოჯახისთვის.

სამინისტროს დევნილთა მომსახურების სააგენტოს მიერ საერთო სარგებლობის ფართების დაკანონების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 50 ობიექტზე მომზადდა აზომვითი ნახაზი. დევნილთა სამართლებრივი დახმარებისა და კონსულტაციის ცენტრში იურიუდიული კონსულტაცია გაიარა 208 ბენეფიციარმა, განსახლების ობიექტებში ჩატარდა კომპლექსური კვლევები და სადეზინფექციო სამუშაოები, 96 ობიექტზე შეფასდა და განხორციელდა აღწერითი სამუშაოები, დევნილთა განსახლების 280 ობიექტს ჩაუტარდა დეზინფიცირება.

სააგენტომ ასევე მოიპოვა მცირე გრანტი სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოსგან, რომლის ფარგლებში ხონის მე-4 საჯარო სკოლაში მოეწყობა კომპიუტერული ლაბორატორია.

სხდომის ბოლოს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ შედეგები შეაჯამა და მთავრობის წევრებთან ერთად უწყების სამომავლო ხედვებსა და გეგმებზე ისაუბრა. სხდომას აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სოციალურ-ეკონომიკური, ჯანდაცვისა და ნდობის აღდგენის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე რუდიკ ცატავა, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მინისტრის პირველი მოადგილე გურამ მისაბიშვილი და აფხაზეთის მთავრობის აპარატის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა. სხდომაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანი და აფხაზეთის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ.

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ლევან ჩაკვეტაძემ, სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად, მთავრობის წევრებს უწყების მიერ 2021 წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. სხდომაზე აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიმართულებით განხორციელებული პროგრამების შესახებ ისაუბრეს.

2021 წლის საანგარიშო პერიოდში სამინისტროს 4 მიზნობრივი პროგრამის (ამბულატორიული დახმარების, სოციალური მხარდაჭერის, ჰოსპიტალური დახმარებისა და სამედიცინო პერსონალის გადამზადების) და მასში შემავალი 13 ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა კომპიუტერული ტომოგრაფიული, ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული, ინსტრუმენტული, ლაბორატორიული და ენდოსკოპიური გამოკვლევები, აბილიტაცია და სამკურნალო რეაბილიტაცია, ოფთალმოლოგიური პროფილის პათოლოგიათა ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობა, მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება და გეგმური კორონალური ანგიოგრაფია. საერთო ჯამში აუცილებელი სამედიცინო სერვისის მიღება 2 534 ბენეფიციარმა შეძლო.

სამინისტროში წელს პირველად ამოქმედდა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მრავალპროფილური სკრინინგული კვლევის საპილოტე პროგრამა, რომლის სამიზნე ჯგუფს გამყოფი ხაზის სოფლების და აფხაზეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეები წარმოადგენენ.

საქმიანობის ეფექტიანობის განსაზღვრის მიზნით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედ სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის უზრუნველსაყოფად, მიმდინარე წლის მარტში დაფუძნდა აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო. სააგენტო ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები, მოქალაქეობის არმქონე პირთა საკონსულტაციო-სადიაგნოსტიკო მომსახურების ანაზღაურების, მედიკამენტების მხარდაჭერის და სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების პროგრამებს ახორციელებს.

აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამები უზრუნველყოფს საქართველოს ცენტრალური ჯანდაცვითი პროგრამების მიღმა დარჩენილი მომსახურებების სრულ დაფინასებას და ჰოსპიტალური მომსახურების მიმართულებით თანადაფინანსებას. პროგრამული ბიუჯეტის მიხედვით ამბულატორიული და ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამები ოკუპირებულ აფხაზეთში ლეგიტიმურად მცხოვრებ ყველა მოქალაქეზე ვრცელდება, მიუხედავად მათი ეთნიკური კუთვნილებისა.

სხდომის ბოლოს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ შედეგები შეაჯამა და მთავრობის წევრებთან ერთად უწყების სამომავლო ხედვებსა და გეგმებზე ისაუბრა. გასვლით სხდომას აფხაზეთის მთავრობის აპარატის და აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროში აფხაზეთის მთავრობის მორიგი გასვლითი სხდომა გაიმართა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი გასვლითი სხდომა გაიმართა. სხდომაზე ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის მინისტრმა ივანე დოლიძემ მთავრობის წევრებს უწყების მიერ 2021 წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა.

საანგარიშო პერიოდში უწყების მიერ ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმეებისა და ფერმერების ხელშეწყობის მიზნით, არაერთი პროგრამა და პროექტი გამხორციელდა, მათ შორის, საქართველოს მთავრობის ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ ფარგლებში. სამინისტროში იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდასაჭერად შეიქმნა პროექტებისა და ბიზნეს წინადადებების ერთიანი ბაზა. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით თბილისსა და რეგიონებში გაიხსნა მცირე საწარმოები, სადაც აფახაზეთიდან დევნილები დასაქმდნენ. უწყების მიერ საანგარიშო პერიოდში დამუშავდა სხვადასხვა სახის სტატისტიკური ინფორმაცია და მომზადდა საინფორმაციო ბიულეტენები.

გასვლით სხდომაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანი, მთავრობის წევრები, აფხაზეთის მთავრობის აპარატის და აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს 6 თვის ანგარიში