აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ანგარიშები

ანგარიშები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის სამედიცინო – სოციალური დახმარების მიმართულებით გაწეული მუშობის შესახებ