აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
დევნილთა მინისტრის მაოდგილე გრიგოლ გიორგაძე იმერეთში

2019 წლის 29 მარტს ქუთაისში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე იმერეთის მუნიციპალიტეტების მერებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოადგენლებს შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდნენ  წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ზაზა ჩაჩავა, წარმომადგენლობის თანამშრომლები, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა  სამინისტროს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი გიორგი სანთელაძე, ასევე, დევნილი კურსამთავრებული სტუდენტები და ომის ვეტერანი დევნილები. 

 

წარმომადგენლობაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემის კომისიის მეოთხე სხდომა გაიმართა

2019 წლის 22 მარტს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმოადგენლობაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გამცემი კომისიის მეოთხე სხდომა გაიმართა. „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით დაგაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების  გაცემის წესის“ შესაბამისად, განხილული განცხადებებიდან ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, კომისიამ გადაწყვიტა დაეკმაყოფილებინა 32 დევნილი ბენეფიციარი, რაზეც კვარტალური ბიუჯეტიდან გაიხარჯა 3750 ლარი. კომისია დარჩენილი განცხადებების განსახილველად კვლავ შეიკრიბება მეორე კვარტალში.

წარმომადგენლობა ბათუმსა და ქობულეთში განსახლებულ დევნილებს შეხვდა

2019 წლის 13 მარტს წარმომადგენლობის დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი ლეკვეიშვილი, სამსახურის უფროსის მოადგილე თეიმურაზ წულაია და ამავე სამსახურის უფროსი სპეციალისტები ირინე წიფიანი, ლაშა გადილია და ნანა ჭანტურია ბათუმსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე დევნილებს მიეწოდათ ინფორმაციები აფხაზეთის ა/რ მთავრობის, აფხაზეთის ა/რ ჯანდაცვის სამინისრტოს, წარმომადგენლობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესახებ. ამავდროულად, მოისმინეს დევნილი მოსახლეობის პრობლემები და დაისახა გზები წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებისათვის.

ჟიული შარტავას 75 წელი შეუსრულდებოდა

2019 წლის 7 მარტი საქართველოს ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას დაბადების დღეა. დღეს მას 75 წელი შეუსრულდებოდა. ამ დღის აღსანიშნავად ქუთაიში, აფხაზეთის ჟიული შარტავას სახელობის #6 საჯარო სკოლაში მოსწავლეებისა და პედკოლექტივის ინიციატივით ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დევნილთა დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ბულისკერია, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დევნილთა დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობების მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი გია კოკაია, წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ზაზა ჩაჩავა, წარმომადგენლობის უფროსი სპეციალისტი ციალა კოპალიანი, ჟიული შარტავაას თანამებრძოლები და ვეტერანები.

წარმომადგენლობაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემის კომისიის მესამე სხდომა გაიმართა

2019 წლის 6 მარტს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკაში დროებით განსახლებული, აფხაზეთიდან დევნილი, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გამცემი კომისიის მესამე სხდომა გაიმართა. „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით დაგაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების  გაცემის წესის“ შესაბამისად, განხილული განცხადებებიდან ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, კომისიამ გადაწყვიტა დაეკმაყოფილებინა 24 დევნილი ბენეფიციარი, რაზეც კვარტალური ბიუჯეტიდან გაიხარჯა 3550 ლარი. კომისია დარჩენილი განცხადებების განსახილველად კვლავ შეიკრიბება მარტის თვეში.

წარმოამდგენლობაში თვის შემაჯამებელი თათბირი გაიმართა

2019 წლის 28 თებერვალს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში თვის შემაჯამებელი სამუშაო თათბირი გაიმართა. სამსახურის უფროსებმა წარმოადგინეს აღნიშნულ პერიოდში მათზე დაქვემდებარებული სამსახურების მუშაობის  მოკლე ანალიზი. ყურადღება დაეთმო „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით დაგაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების  გაცემის კომისიის“ (მომხს. ხელმძღვანელის მაოდგილე ნათია კოპალიანი), ”აფხაზეთის ა/რ-ის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ (დევნილის სტატუსის მაძიებელი) პირთა ფოტოიდენტურობის დადასტურებისა და მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დადგენის კომისიის (მომხს. აპარატის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე ბესიკ ჭანტურია) და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების ჩატარების კომისიების (მომხს. კომისიის თავმჯდომარე თეიმურაზ წულაია) მუშაობის განხილვას. სხდომის თავმჯდომარემ, წარმოამდგენლობის ხელმძღვანელმა ზაზა ჩაჩავამ ყურადღება გაამახვილა და ისაუბრა  თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების აუცილებლობაზე (სასწავლო კურსები, ტრენინგ-სემინარები) და გამოთქვა მზადყოფნა მათთვის ამ მიმართულებით ხელშეწყობისათვის. ასევე, დასახა მომდევნო თვის სამუშაო გეგმები და პრიორიტეტები.

წარმომადგენლობაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემის კომისიის მეორე სხდომა გაიმართა

2019 წლის 27 თებერვალს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკაში დროებით განსახლებული, აფხაზეთიდან დევნილი, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გამცემი კომისიის მეორე სხდომა გაიმართა. „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით დაგაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების  გაცემის წესის“ შესაბამისად, განხილული განცხადებებიდან ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, კომისიამ გადაწყვიტა დაეკმაყოფილებინა 24 დევნილი ბენეფიციარი, რაზეც კვარტალური ბიუჯეტიდან გაიხარჯა 3650 ლარი. კომისია დარჩენილი განცხადებების განსახილველად კვლავ შეიკრიბება მარტის თვეში.

შეხვედრა დევნილებთან ცაგერის მუნიციპალიტეტში

2019 წლის 27 თებერვალს წარმომადგენლობის დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის უფორსი გიორგი ლეკვეიშვილი და ამავე სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ირინე წიფიანი ცაგერის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე დევნილებს მიეწოდათ ინფორმაციები აფხაზეთის ა/რ  მთავრობისა, აფხაზეთის  ა/რ ჯანდაცვის სამინისრტოს, წარმომადგენლობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესახებ. ამავდროულად, მოისმინეს დევნილი მოსახლეობის პრობლემები და  დაისახა გზები წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებისათვის.

შეხვედრა დევნილებთან ტყიბულში

2019 წლის 25 თებერვალს წარმომადგენლობის დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის უფორსი გიორგი ლეკვეიშვილი და ამავე სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ირინე წიფიანი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე დევნილებს მიეწოდათ ინფორმაციები აფხაზეთის ა/რ  მთავრობისა, აფხაზეთის  ა/რ ჯანდაცვის სამინისრტოს, წარმომადგენლობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესახებ. ამავდროულად, მოისმინეს დევნილი მოსახლეობის პრობლემები და  დაისახა გზები წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებისათვის.

წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ზაზა ჩაჩავამ მონაწილეობა მიიღო „რეგიონალური ბიზნეს კონფერენციის“ მუშაობაში

მიმდინარე წლის 25 თებერვალს არასამთავრობო ორგანიზაცია „აფხაზინტერკონტის“ (AIC) მოწვევით წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ზაზა ჩაჩავამ მონაწილეობა მიიღო „რეგიონალური ბიზნეს კონფერენციის“ მუშაობაში, რომელიც ჩატარდა პროექტის „ქალთა შესაძლებლობების განვითარება იმერეთის რეგიონში“ ფარგლებში. პროექტი მხარდაჭერილი იყო აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) მიერ.

აღსანიშნავია, რომ      პროექტი მოიცავდა იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტს,  ჩატარდა ტრენინგ სემინარები მეწარმე ქალებისათვის  ბიზნესის ადმინისტრირების საკითხებში:   მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების სიახლეები,  საკანონმდებლო და საგადასახადო  საკითხები , მარკეტინგი, ბაზრის კვლევის ტექნოლოგიები, საბუღალტრო აღრიცხვა, , ლიდერობის უნარები, ბიზნეს გეგმის მომზადება  და პრეზენტაცია.    ტრენინგის მონაწილეები გაეცნენ საქართველოს და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, ღრმა ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცეს,  სამეურნეო პროდუქტების წარმოების მოთხოვნებს და ნორმებს DCFTA.

პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარებიდან 9 აფხაზეთიდან იძულებით გადადგილებული პირი გახლდათ, რომლებმაც აღნიშნული ტრენინგების გავლის შემდეგ სხვადასხვა პროგრამებიდან მოიპოვეს  დაფინანსება საკუთარი ბიზნესიდეების განხორციელებისათვის.

კონფერენციის ფორმატში გაიმართა დისკუსია თემაზე „იმერეთის რეგიონში არსებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები“, რომელშიც წარმომადგემნლობის ხელმძღვანელმაც მიიღო აქტური მონაწილეობა.