აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საკადრო უზრუნველყოფა

 2023 წელი

  • ინფორმაცია სამინისტროში 2023  წელს  ვაკანტური  თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების შედეგების შესახებ
  • დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - I  კვარტალი,  2023 წელი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - II კვარტალი,  2023  წელი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - III კვარტალი, 2023 წელი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - IV კვარტალი, 2023 წელი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით -  I  კვარტალი,  2023 წელი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - II  კვარტალი,  2023  წელი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - III  კვარტალი, 2023  წელი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - IV  კვარტალი,2023  წელი

 

2022 წელი

 

2021 წელი

 

2020 წელი

 

2019 წელი

 

 

2018 წელი

 

2017 წელი