აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საკადრო უზრუნველყოფა

  2020 წელი

 • ინფორმაცია სამინისტროში  2020  წელს  ვაკანტური  თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების შედეგების შესახებ
 • დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
 • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - I  კვარტალი, 2020 წელი
 • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - II  კვარტალი, 2020 წელი
 • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - III  კვარტალი, 2020 წელი
 • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - IV  კვარტალი, 2020 წელი

2019 წელი

 • ნფორმაცია სამინისტროში 2019 წელს ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების შედეგების შესახებ
 • დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
 • დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით - I კვარტალი, 2019 წელი

 • დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით - II კვარტალი, 2019 წელი

 • დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით - III კვარტალი, 2019 წელი

 • დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით - IV კვარტალი, 2019 წელი

2018 წელი

 

2017 წელი