აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საკადრო უზრუნველყოფა

 

 2021 წელი

  • ინფორმაცია სამინისტროში  2021  წელს  ვაკანტური  თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების შედეგების შესახებ
  • დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
  • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - I  კვარტალი, 2021 წელი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - II  კვარტალი, 2021 წელი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - III  კვარტალი, 2021 წელი
  • დასაქმებულთა რაოდენობა  კატეგორიების  მითითებით - IV  კვარტალი, 2021 წელი

 

2020 წელი

 

2019 წელი

 

 

2018 წელი

 

2017 წელი