აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სტატისტიკური ანგარიშები

2020 წელი, სტატისტიკური ბიულეტენი

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

2020 წელი, ანგარიში აფხაზეთის / სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2020 , I კვარტალი

2020  6თვე

2020,  9თვე

2020 წლის წლიური 

 

2019 წელი, სტატისტიკური ბიულეტენი

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

2019 წელი, ანგარიში აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2019 , I კვარტალი

2019,  6თვე

2019,  9თვე

2019, წლის წლიური

 

2018 წელი, სტატისტიკური ბიულეტენი

I კვარტალი

II კვარტალი

III  კვარტალი

IV კვარტალი

2018 წელი, ანგარიში  აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2018, I კვარტალი

2018,  6 თვე

2018,  9 თვე

2018, წლის წლიური

 

2017 წელი, სტატისტიკური ბიულეტენი

I  კვარტალი

II  კვარტალი

II   კვარტალი

IV კვარტალი

2017 წელი, ანგარიში  აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2017, I კვარტალი

2017, 6 თვე

2017, 9 თვე

2017,  წლის წლიური

 

2016 წელი, სტატისტიკური ბიულეტენი

I  კვარტალი

II  კვარტალი

III  კვარტალი

IV კვარტალი

2016 წელი, ანგარიში  აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ 

2016, I კვარტალი

2016, 6 თვე

2016, 9 თვე

2016 ,წლის წლიური