აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სტატისტიკური ანგარიშები

 

2018 წელი, სტატისტიკური ბიულეტენი

I კვარტალი

II კვარტალი

III  კვარტალი

IV კვარტალი

 

2018 წელი, ანგარიში  აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2018, I კვარტალი

2018,  6 თვე

2018,  9 თვე

2018, წლის წლიური

 

2017 წელი, სტატისტიკური ბიულეტენი

I  კვარტალი

II  კვარტალი

II   კვარტალი

IV კვარტალი

 

2017 წელი, ანგარიში  აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ

2017, I კვარტალი

2017, 6 თვე

2017, 9 თვე

2017  წლის წლიური

 

2016 წელი, სტატისტიკური ბიულეტენი

I  კვარტალი

II  კვარტალი

III  კვარტალი

IV კვარტალი

 

2016 წელი, ანგარიში  აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ 

2016, I კვარტალი

2016, 6 თვე

2016, 9 თვე

2016 წლის წლიური