აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მთავარი სტრუქტურა ანალიტიკა კონტაქტი
ევროპის საბჭო (საპარლამენტო ასამბლეა)

1997
♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1119 (1997) ამიერკავკასიაში კონფლიქტის შესახებ, 1997 წლის 22 აპრილი.ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 1335–ე რეკომენდაცია, 1997 წლის 24 ივნისი.

2002

♦ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. რეკომენდაცია 1570 (2002), ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის შესახებ აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში, 2002 წლის 27 ივნისი.

♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. რეკომენდაცია 1580 საქართველოს სიტუაციისა და კავკასიის რეგიონის სტაბილიზაციასთან დაკავშირებული შედეგების შესახებ, 2002 წლის 25 სექტემბერი.

2006
♦ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1497 (2006). აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ, 2006 წლის 13 აპრილი.

ევროპის საბჭოს გაერთიანების საგარეო ურთერთოაბათა საბჭოს სხდომაზე მიღებული დასკვნები ლუქსენბურგი 2006 წლის 16–17 ოქტომბერი

2008

♦ ევროპის საბჭოს  დასკვნები საქართველოსა და ბრუსელში 2008 წლის 26–27 მაისი.

♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1631 (2008). რუსეთის დელეგაციის დამტკიცებულ უფლებამოსილებათა არსებითი საფუძვლებით გადასინჯა, 2008 წლის 1 ოქტომბერი.

♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1633 (2008) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის შედეგები, 2008 წლის 2 ოქტომბერი.

♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1846 (2008) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის შედეგები, 2008 წლის 2 ოქტომბერი.

2009
♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1857 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები, 2009 წლის 28 იანვარი.

♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1647 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის შედეგების შესახებ 1633 (2008) რეზოლუციის განხორციელება, 2009 წლის 28 იანვარი.

♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1648 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები,2009 წლის 28 იანვარი.

♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1869 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები: რეზოლუცია 1648 (2009)–ს განგრძობა, 2009 წლის 29 აპრილი

♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1664 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები: რეზოლუცია 1648 (2009)–ის განგრძობა, 2009 წლის 29 აპრილი.

♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1683 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომი: ერთი წლის შემდეგ, 2009 წლის 29 სექტემბერი.

♦ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. რეზოლუცია 1687 (2009). რუსეთის დელეგაციის ადრე დამტკიცებულ უფლებამოსილებათა არსებითი საფუძვლების გადასინჯვა (ასამბლეის რეგლამენტის (პროცედურების წესი) მე–9 მუხლი), 2009 წლის 1 ოქტომბერი.

2011
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1801 (2011) საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულება, 2011 წლის 13 აპრილი.

წყარო www.rrc.ge