აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მთავარი სტრუქტურა ანალიტიკა კონტაქტი
ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთთ, ეუთო. საპარლამენტო ასამბლეა, მუდმივი საბჭო, მინისტრთა საბჭო, ეუთოს მისია საქართველოში)

1994

♦ ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ბუდაპეშტის შეხვედრის რეზოლუციიდან, 1994 წლის 6 დეკემბერი.   

1995

♦ ევროპის უშიშროების და თანამშრომლობის ორგანიზაციის წინადადებები. სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუციური სტატუსი. წინადადებები, 1995 წლის 6 აპრილი.  

1996

♦ ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის უმაღლესი დონის ლისაბონის შეხვედრის დეკლარაციიდან, 1996 წლის 3 დეკემბერი.

1997

♦ ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია აფხაზეთის (საქართველო) კონფლიქტის შესახებ, ვარშავა, 1997 წლის 8 ივლისი.

1998
♦ ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მინისტრთა საბჭოს მე–7, ოსლოს შეხვედრის გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ, 1998 წლის 1 დეკემბერი.

1999

♦ ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის უმაღლესი დონის სტამბოლის შეხვედრის დეკლარაციიდან, 1999 წლის 19 ნოემბერი.

2001
♦ ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილება აფხაზეთის, საქართველო, თაობაზე ეუთო–ს საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალური კომიტეტის დაარსების შესახებ, 2001 წლის 23 თებერვალი.

2004
♦ რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მეცამეტე ყოველწლიურ სესიისა. ქართველი მშვიდობისმყოფელები სამრეთ ოსეთში, 2004 წლის 5–9 ივლისი.

2005
♦ რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მეთოთხმეტე ყოველწლიური სესიისა. მდგომარეობა აფხაზეთში, საქართველო, 2005 წლის 1–5 ივლისი.

2008
♦ რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მეჩვიდმეტე ყოველწლიური სესიისა. შეშფოთება საქართველოში უსაფრთხოების მდგომარეობის გამო, 2008 წლის 29 ივნისი–3 ივლისი.

2010
♦ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია მეზობელ და მოსაზღვრე ტერიტორიებზე ეროვნული შეიარაღებული ძალების გამოყენების დაუშვებლობის თაობაზე, 2010 წლის 6-10 ივლისი.

წყარო www.rrc.ge