აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მთავარი სტრუქტურა ანალიტიკა კონტაქტი
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (გაერო. უშიშროების საბჭო, გენერალური ასამბლეა)

1992

♦ გაერთიანებული  ერების  ორგანიზაციის   უშიშროების   საბჭოს   რეზოლუცია    763 (1992), 1992 წლის 6 ივლისი.

 საქართველოს რესპუბლიკის მიღება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრად, 1992 წლის 31 ივლისი. 

1993

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 849 (1993), 1993 წლის 9 ივლისი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 854 (1993), 1993 წლის 6 აგვისტო.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 858 (1993), 1993 წლის 24 აგვისტო.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 876 (1993), 1993 წლის 19 ოქტომბერი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 881 (1993), 1993 წლის 4 ნოემბერი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 892 (1993), 1993 წლის 22 დეკემბერი.

1994

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 896 (1994), 1994 წლის 31 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 901 (1994), 1994 წლის 4 მარტი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 906 (1994), 1994 წლის 25 მარტი.

♦ აფხაზეთში, საქართველო, მდგომარეობის შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მოხსენების დანართი II, 1994 წლის 3 მაისი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 934 (1994), 1994 წლის 30 ივნისი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 937 (1994), 1994 წლის 21 ივლისი.

♦ გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მანდატი, მიღებული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს 937-ე რეზოლუციით, 1994 წლის 21 ივლისი.

1995

♦  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 971 (1995), 1995 წლის 12 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 993 (1995), 1995 წლის 12 მაისი.

1996

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1036 (1996), 1996 წლის 2 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1065 (1996), 1996 წლის 12 ივლისი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1077 (1996), 1996 წლის 22 ოქტომბერი.

1997

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1096 (1997), 1997 წლის 30 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1124 (1997), 1997 წლის 31 ივლისი.

1998

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1150 (1998), 1998 წლის 30 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1187 (1998), 1998 წლის 30 ივლისი.

1999

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1225 (1999), 1999 წლის 28 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1255 (1999), 1999 წლის 30 ივლისი.

2000

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1287 (2000), 2000 წლის 31 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1311 (2000), 2000 წლის 28 ივლისი.

2001

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1339 (2001), 2001 წლის 31 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1364 (2001), 2001 წლის 31 ივლისი.

2002

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1393 (2002), 2002 წლის 31 იანვარი

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1427 (2002), 2002 წლის 29 ივლისი.

2003

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1462 (2003), 2003 წლის 30 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1494 (2003), 2003 წლის 30 ივლისი.

2004

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1524 (2005), 2004 წლის 30 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოსრეზოლუცია 1554 (2004), 2004 წლის 29 ივლისი.

2005

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1582 (2005), 2005 წლის 28 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1615 (2005), 2005 წლის 29 ივლისი.

2006

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1656 (2006), 2006 წლის 31 იანვარი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1666 (2006), 2006 წლის 31 მარტი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1716 (2006), 2006 წლის 13 ოქტომბერი.

2007

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1752 (2007), 2007 წლის 13 აპრილი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1781 (2007), 2007 წლის 15 ოქტომბერი.

2008

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1808 (2008), 2008 წლის 15 აპრილი.

♦ სამოცდამეორე სესია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია, 2008 წლის 15 მაისი.

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1839 (2008), 2008 წლის 9 ოქტომბერი.

2009

♦ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1866 (2009), 2009 წლის 13 თებერვალი.

♦ სამოცდამესამე სესია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ იასამბლეის რეზოლუცია, 2009 წლის 9 სექტემბერი.

2010

♦ სამოცდამეოთხე სესია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურიასამბლეის რეზოლუცია, 2010 წლის 7 სექტემბერი.

2011

♦ სამოცდამეხუთე სესია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია, 2011 წლის 27 მაისი.

2013

 სამოცდამეშვიდე  სესია,გაერთიანებული ერების ორგანიცაზციის გენერალური ასამბლეის  2013 წლის 23 აგვისტო 

2014

სამოცდამერვე სესია,გაერთიანებული ერების ორგანიცაზციის გენერალური ასამბლეის  2014 წლის 5 ივნისი.

წყარო www.rrc.ge