აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა სამინისტროს განცხადება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებასთან დაკავშირებით

  ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე  გაჩენილმა  ხანძრის  კერებმა სერიოზული ზიანი მიაყენა როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის საკუთრებას, ასევე რეგიონის ეკოლოგიურ მდგომარეობას, დაზიანებულია სასოფლო-სამეურნეო ნარგავები და მოსახლეობის პირადი საკუთრება.

     აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  მთავრობა თავის  ხელთ  არსებული ყველა არხისა და მექანიზმის გამოყენებით ინტენსიურ კომუნიკაციაში იმყოფება ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ცდილობს მაქსიმალური მხარდაჭერა აღმოუჩინოს მათ. საქართველოს  ხელისუფლებასთან კოორდნირებულად ახორციელებს ფინანსურ დახმარებას უსახლკაროდ დარჩენილი თანამოქალაქეების მიმართ.

     აღსანიშნავია,  რომ აფხაზეთის ავტონომიური  რესპუბლიკის  მთავრობა, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად რეგულარულად   მუშაობს დევნილთა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ პირთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვის მიმართულებით, ასევე მათი სოციალური მდგომარეობისა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით მუდმივად ახორციელებს სხვადასხვა სახის სოციალურ-ეკონომიკურ  პროგრამებს.

 

აფხაზეთის ა/რ იძულებით გადაადგილებულ პირთა- დევნილთა მინისტრმა ლევან თევზაიამ საახალწლო აქციაში მონაწილეობა მიიღო.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა- დევნილთა მინისტრმა ლევან თევზაიამ საახალწლო აქციაში მონაწილეობა მიიღო. მინისტრს თან ახლდა აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი დავით ძალამიძე. მათ შობა ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქ. თბილისში, ბელიაშვილის N40-ში, თევდორე მღვდლის N13-სა და დისევის ქ.N7-ში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ, 3-დან 8 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებს საახალწლო საჩუქრები გადასცეს.

აქცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების ჩართულობით მიმდინარეობს.

 

ქ. ქუთაისში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილი, სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 30000-ზე ნაკლები) ოჯახების 3-დან 8 წლამდე ასაკის ბავშვებს სადღესასწაულო საჩუქრები და ტკბილეული დაურიგეს.

2021 წლის შობა-ახალი წლის სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ეგიდით, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს იმერეთის, გურიის, რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიული ორგანოს თანამშრომლებმა ქუთაისში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილი, სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 30000-ზე ნაკლები) ოჯახების 3-დან 8 წლამდე ასაკის ბავშვებს სადღესასწაულო საჩუქრები და ტკბილეული დაურიგეს.

აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანოს თანამშრომლებმა ქ. თბილისში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს საახლწლო საჩუქრები გადასცეს.

შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანოს ჩართულობით ქ. თბილისში მიმდინარეობს აქცია, სადაც 3-დან 8 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველ ოჯახში მცხოვრებ (სოციალური სარეიტინგო ქულა 30000-ზე ნაკლები) აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს საჩუქრები ურიგდებათ.

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე მურად აბლოთია დაინიშნა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა  მინისტრის მოადგილის  თანამდებობაზე მურად აბლოთია დაინიშნა.

მურად აბლოთია 2012 წლის 7 ნოემბრიდან  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა- დევნილთა სამინისტროში, დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსის  პოზიციას იკავებდა.

აფხაზეთის ა/რ იძულებით გადაადგილებულ პირთა- დევნილთა სამინისტროში მ. აბლოთია მინისტრის მოადგილის პოზიციაზე მუშაობას  1 იანვრიდან შეუდგა.

შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქ. ბორჯომსა და ახალციხეში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს საახალწლო საჩუქრები დაურიგდათ.

შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანოს ჩართულობით ქ. ბორჯომში და ქ. ახალციხეში გაიმართა აქცია, სადაც 3-დან 8 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველ ოჯახში მცხოვრებ (სოციალური სარეიტინგო ქულა 30000-ზე ნაკლები) აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს საჩუქრები დაურიგდათ.

იმერეთის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლებმა გურიაში მცხოვრებ დევნილ ბავშვებს საახალწლო საჩუქრები გადასცეს.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით გურიის რეგიონში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით საჩუქრები გადაეცათ. აქცია შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტროს იმერეთის, გურიის, რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიული ორგანოს ჩართულობით 3-დან 8 წლამდე ასაკის, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები (სოციალური სარეიტინგო ქულა 30000-ზე ნაკლები), აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის განხორციელდა.

 

იმერეთის რეგიონში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით საჩუქრები გადაეცათ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით თერჯოლა, ზესტაფონი, ჭიათურა, საჩხერე, ცაგერისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით საჩუქრები გადაეცათ.

ღონისძიება შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტროს იმერეთის, გურიის, რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიული ორგანოს ჩართულობით 3-დან 8 წლამდე ასაკის, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები (სოციალური სარეიტინგო ქულა 30000-ზე ნაკლები), აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის განხორციელდა.

 

 

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრად ლევან თევზაია დაინიშნა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრად  ლევან თევზაია დაინიშნა.

აქამდე, ლევან თევზაია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას იკავებდა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძემ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ახალი მინისტრი თანამშრომლებს უკვე წარუდგინა.

 

 

რუსლან აბაშიძემ ფოცხოეწერსა და წყალტუბოში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს შობა-ახალი წელი მიულოცა.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოცხოეწერსა და ქალაქ წყალტუბოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით და აფხაზეთის სპორტის, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ორგანიზებით შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს საჩუქრები დაურიგდათ.

ფოცხოეწერსა და წყალტუბოში იმყოფებოდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, რომელმაც დევნილ ბავშვებს პირადად მიულოცა დამდეგი-შობა-ახალი წელი და საჩუქრები და ტკბილეული გადასცა.

ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობდნენ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი ალექსანდრე ბაბუნაშვილი, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს იმერეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი ბესიკ ჭანტურია და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი კოტე ბასარია.

აქცია შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების ჩართულობით 3-დან 8 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველ ოჯახში მცხოვრები (სოციალური სარეიტინგო ქულა 30000-ზე ნაკლები) აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაგრძელდება.

თბილისის კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილებს COVID-19-ის ტესტირება და სეზონური გრიპის ვაქცინაცია ჩაუტარდათ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით, კორონავირუსის შემთხვევათა დროული გამოვლენის და ვირუსის გავრცელების შეკავების მიზნით, გრძელდება დევნილთა COVID-19-ზე სწრაფი ტესტირება და სეზონური გრიპის უფასო იმუნიზაცია/ვაქცინაცია.

მოსახლეობის ნებაყოფლობითი, ანტიგენზე დაფუძნებული სწრაფი ტესტირება და სეზონური გრიპის ვაქცინაცია თბილისის ზღვის და ბაგების სტუდქალაქის დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სამედიცინო აქციაში საოჯახო მედიცინის ცენტრი „აფხაზეთი“-ს და დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმები მონაწილეობდნენ.

სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა აფხაზეთიდან დევნილებს COVID-19-ის მართვის შესახებ რეკომენდაციები გააცნეს და პროგრამის ფარგლებში დევნილ მოსახლეობას საჭირო მედიკამენტები, პირბადეები და ინდივიდუალური დაცვის სხვა საშუალებები გადასცეს.

COVID-19-ის საპრევენციო მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში თბილისის კომპაქტურ ჩასახლებებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრი კონსტანტინე კუჭუხიძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილე ლევან თევზაია და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი დავით ძალამიძე იმყოფებოდნენ.

აფხაზეთის მთავრობის მხარდაჭერით ფართომასშტაბიანი საპრევენციო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მომავალშიც გაგრძელდება.

 

ქ. თბილისის კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილებს COVID-19-ის ტესტირება და სეზონური გრიპის ვაქცინაცია ჩაუტარდათ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით, კორონავირუსის შემთხვევათა დროული გამოვლენის და ვირუსის გავრცელების შეკავების მიზნით, გრძელდება დევნილთა COVID-19-ზე სწრაფი ტესტირება და სეზონური გრიპის უფასო იმუნიზაცია/ვაქცინაცია.

მოსახლეობის ნებაყოფლობითი, ანტიგენზე დაფუძნებული სწრაფი ტესტირება და სეზონური გრიპის ვაქცინაცია თბილისის ზღვის და ბაგების სტუდქალაქის დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სამედიცინო აქციაში საოჯახო მედიცინის ცენტრი „აფხაზეთი“-ს და დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმები მონაწილეობდნენ.

სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა აფხაზეთიდან დევნილებს COVID-19-ის მართვის შესახებ რეკომენდაციები გააცნეს და პროგრამის ფარგლებში დევნილ მოსახლეობას საჭირო მედიკამენტები, პირბადეები და ინდივიდუალური დაცვის სხვა საშუალებები გადასცეს.

COVID-19-ის საპრევენციო მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში თბილისის კომპაქტურ ჩასახლებებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრი კონსტანტინე კუჭუხიძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილე ლევან თევზაია და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი დავით ძალამიძე იმყოფებოდნენ.

აფხაზეთის მთავრობის მხარდაჭერით ფართომასშტაბიანი საპრევენციო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მომავალშიც გაგრძელდება.

ქ. ზუგდიდში, ყოფილ ,,წყალთა სამმართველოში’’ მცხოვრებ დევნილებს სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლები შეხვდნენ.

მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს შედგა შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ყოფილ ,, წყალთა სამმართველო’’ - ავტოფარეხი, სადაც ცხოვრობს აფხაზეთიდან დევნილი 15 ოჯახი, 43 პირი. აქედან სოციალურად დაუცველი 9 ოჯახია. დევნილები ითხოვენ გაყვანას აღნიშნული ავტოფარეხიდან და  საცხოვრებელი ბინებით დაკმაყოფილებას.

 შეხვედრას ესწრებოდნენ დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალური პროგრამებისა და რეგიონული მართვის სამსახურის უფროსი ბესიკ გეგია და სოციალური განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ანზორ გამისონია

 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდში, ბაგა-ბაღი N 10-ში ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდა.

მიმდინარე წლის 8 დეკემბერს შედგა შეხვედრა დევნილთა კოლექტიური ჩასახლების ობიექტში, რომელიც მდებარეობს ქ.ზუგდიდში,  ბაგა- ბაღი,  N – 10.  ჩასახლებაში ცხოვრობს აფხაზეთიდან დევნილი 6 ოჯახი,  20 პირი.

 დევნილები ითხოვენ აღნიშნული ობიექტიდან გაყვანას და  საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებას.

 შეხვედრას ესწრებოდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის  ტერიტორული ორგანოს, სოციალური პროგრამების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ანზორ გამისონია.