აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილემ ბატონმა გრიგოლ ბენიძემ გამართა სამუშაო შეხვედრა ქ. თბილისის, გლდანის რაიონის გამგეობის საუბნო განყოფილების უფროსთან, ბატონ გრიგოლ მეტრეველეთან.

             აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპულიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე ბატონი გრიგოლ ბენიძე და წარმომადგენლობის თანამშრომელი სოციალური მიმართულებით, ირმა ჩიჩუა შეხვდნენ ქ. თბილისის, გლდანის რაიონის გამგეობის საუბნო განყოფილების უფროსს ბატონ გრიგოლ მეტრეველს, სადაც ისაუბრეს გლდანის რაიონის ლუწ მიკრორაიონებში დევნილთა დასახლების ადგილებში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე.

მიმდინარე წლის 17 ივნისს აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში მორიგი თათბირი გაიმართა.

 

            აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში მორიგი თათბირი გაიმართა. თათბირს აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ბატონი დემურ კეკელია უძღვებოდა. წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი გაეცნო ქ. თბილისში მდებარე დევნილთა დასახლებებში, რაიონების მიხედვით შექმნილი მობილური ჯგუფების მუშაობის მიმდინარეობას და მოისმინა ანგარიში ჯგუფების მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ.

გრძელდება ქ. თბილისში, დევნილთა განსახლების ადგილებში, საინფორმაციო-საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრები.

               აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ბატონ დემურ კეკელიას ზეპირი დავალების საფუძველზე, მიმდინარე წლის 11-12 ივნისს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე ბატონი გრიგოლ ბენიძე და წარმომადგენლობის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ ქ. თბილისში: გლდანის რაიონში, აფხაზეთიდან დევნილების კომპაქტურად განსახლების 15 მისამართზე.

      განსახლების ადგილებში, აფხაზეთიდან დევნილებს გაეწიათ საინფრომაციო-საკონსულტაციო ხასიათის დახმარება ბ.მ.ა შექმნის მნიშვნელობაზე. წარმომადგენლობის თანამშრომლებმა მოისმინეს განსახლების ადგილებში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ხასითის პრობლემები.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რეპუბლიკის წარმომადგენლობის გასვლითი შეხვედრა კახეთის რეგიონში, ქ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი.

 

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ბატონ დემურ კეკელიას ზეპირი დავალების საფუძველზე, წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის უფროსი და სამსახურის თანამშრომლები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლეთან ერთად მივლინებით იმყოფებოდნენ კახეთის რეგიონის  ქ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სადაც აფხაზეთიდან დევნილებს განსახლების ადგილების მიხედვით გაეწიათ საინფრომაციო-საკონსულტაციო ხასიათის დახმარება ბ.მ.ა შექმნის მნიშვნელობაზე. მოისმინეს განსახლების ადგილებში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ხასითის პრობლემები. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად შეისწავლეს განსახლების ადგილებში საერთო სარგებლობის ფართებში განსახორციელებელი სარემონტო-სამუშაოების გაანგარიშება, მოცულობა და ტექნიკური მდგომარეობა.

 

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რეპუბლიკის წარმომადგენლობის გასვლითი ხასითის შეხვედრა კახეთის რეგიონში, ქ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ბატონ დემურ კეკელიას ზეპირი დავალების საფუძველზე, წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის უფროსი და სამსახურის თანამშრომლები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლეთან ერთად მივლინებით იმყოფებოდნენ კახეთის რეგიონის  ქ. გურჯაანის  მუნიციპალიტეტში, სადაც აფხაზეთიდან დევნილებს განსახლების ადგილების მიხედვით გაეწიათ საინფრომაციო-საკონსულტაციო ხასიათის დახმარება ბ.მ.ა შექმნის მნიშვნელობაზე. მოისმინეს განსახლების ადგილებში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ხასითის პრობლემები. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად შეისწავლეს განსახლების ადგილებში საერთო სარგებლობის ფართებში განსახორციელებელი სარემონტო-სამუშაოების გაანგარიშება, მოცულობა და ტექნიკური მდგომარეობა.

 

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რეპუბლიკის წარმომადგენლობის გასვლითი ხასიათის შეხვედრა კახეთის რეგიონში, ქ. თელავის მუნიციპალიტეტი.

 

         აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ბატონ დემურ კეკელიას ზეპირი დავალების საფუძველზე, წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის უფროსი და სამსახურის თანამშრომლები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლეთან ერთად მივლინებით იმყოფებოდნენ კახეთის რეგიონის, ქ. თელავის მუნიციპალიტეტში, სადაც აფხაზეთიდან დევნილებს განსახლების ადგილების მიხედვით გაეწიათ საინფრომაციო-საკონსულტაციო ხასიათის დახმარება ბ.მ.ა შექმნის მნიშვნელობაზე. მოისმინეს განსახლების ადგილებში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ხასითის პრობლემები. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად შეისწავლეს განსახლების ადგილებში საერთო სარგებლობის ფართებში განსახორციელებელი სარემონტო-სამუშაოების გაანგარიშება, მოცულობა და ტექნიკური მდგომარეობა.

 

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში მორიგი თათბირი გაიმართა.

 

            აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში მორიგი თათბირი გაიმართა. თათბირს აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ბატონი დემურ კეკელია უძღვებოდა.

    წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ბატონ დემურ კეკელიამ ყურადღება გაამახვილა ქ. თბილისში და კახეთის რეგიონში: ქ. თელავის, ქ. გურჯაანის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში განსასხორციელებელი გასვლითი შეხვედრების მნიშვნელობაზე, სადაც აფხაზეთიდან დევნილებს განსახლების ადგილების მიხედვით უნდა გაეწიოთ საინფრომაციო-საკონსულტაციო ხასიათის დახმარება ბ.მ.ა შექმნის მნიშვნელობაზე და დევნილთა განსახლების ადგილებში სოციალურ-ეკონომიკური ხასითის პრობლემების იდენტიფიცირება( მონაცემთა ბაზაში ასახვა).

მიმდინარე წლის 13 მაისს აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში მორიგი თათბირი გაიმართა.


       მიმდინარე წლის 13 მაისს აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში მორიგი თათბირი გაიმართა, რომელსაც წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ბატონი დემურ კეკელია უძღვებოდა, მან ისაუბრა იმ ღონისძიებებზე, რომელშიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდნენ აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  მთავრობის  თანამშრომლები ( 9 მაისის ზეიმი, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებთან შეხვედრები, მათზე საჩუქრების გადაცემა).

   თათბირზე აღინიშნა წვევამდელთა გაწვევის სამსახურის გააქტიურება. განხილული იქნა სამომავლო გეგმები, შეხვედრები კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებთან, როგორც ქ. თბილისში ისე აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში.

  ბატონმა დემურ კეკელიამ საჭიროდ ჩათვალა იმ თანამშრომელთა ინფორმაციების სისტემატიური მოსმენა, რომლებიც მიმაგრებული არიან დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში.

 

მიმდინარე წლის 22 აპრილს მორიგი თათბირი გაიმართა.

22 აპრილს ჩატარდა მორიგი თათბირი აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელთან ბატონ დემურ კეკელიასთან. მოსმენილ და განხილულ იქნა სხვადასხვა საკითხები, როგორც სოციალური, ასევე წვევამდელთა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისა და დევნილთა ჩასახლებებში სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა სააღდგომო ღონისძიების ,,ვიზრუნოთ ერთმანეთზე'' ორგანიზებულად ჩატარების საკითხებზე. განაწილდა უმოკლეს პერიოდში შესასრულებელი სხვადასხვა ხასიათის დავალებები.

მიმდინარე წლის 18 აპრილს, ქ. ბორჯომის და ქ.კასპის მუნიციპალიტეტეტბში გასვლითი შეხვედრა გაიმართა.

მიმდინარე წლის 18 აპრილს ქ. ბორჯომის და  ქ. კასპის მუნისციპალიტეტში, აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონალური მართვის და წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზიაციის სამსახურების ერთობლივი გასვლითი შეხვედრები გაიმართა. შეხვედრა ატარებდა საინფორმაციო და წვევამდელთა დაუწყების ხასიათს.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ ქ. თბილისში 2019წ. პირველ ნახევარში დევნილთა გასახლების ობიექტში, განხორციელედა სარემონტო-სამუშაო.

   აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის აფხაზეთის ა/რ  ოკუპირებული ტერიტორიიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო  სახის სამუშაოების  განმსაზღვრელი კომისიის მიერ,  ქ. თბილისში 

  1. გლდანის მასივი, მე-2 მ/რ კორპ. 28ბ.  ბმა ,,იმედი’’ (ყოფილი ბაგა/ბაღი) განხორცილედა ძველი ხის ფანჯრების  დემონტაჟი და მეტალოპლასმასის 1 სამფრთიანი და 2 ერფრთიანი ფანჯრის მონტაჟი.
აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ ქ.გორის მუნიციპალიტეტში დევნილთა გასახლების ობიექტში, განხორციელდა სარემონტო-სამუშაო.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ.გორის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმის შენობაში, ცხინვალის გზატკეცილი N37ა დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ადგილას  მცირე სარემონტო სამუშაოების ფარგლებში განხორციელდა წყალსადენი მილგაყვანილობის მოწყობა და დაზიანებული ავზის შეცვლა.

2019 წლის 11 მარტს აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში მორიგი თათბირი გაიმართა.

    2019 წლის 11  მარტს  აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში მორიგი თათბირი გაიმართა, თათბირს უძღვებოდა წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ბატონი დემურ კეკელია, რომელმაც მადლობა გადაუხადა წარმომადგენლობის თანამშრომლებს გასულ კვირას ჩატარებულ ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობისა და ჩართულობისათვის. განსაკუთრებით საქართველოს პირველი ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას დაბადებიდან 75 წლისთავთან მიძღვნილი მასობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის.

 თათბირზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებებზე და ჩატარებული საქმიანობის სამთავრობო ინტერნეტ პორტალზე განთავსების მნიშვნელობაზე, ასევე საგაზაფხულო სამუშაოების დაგეგმარებასა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების შექმნაზე, როგორც ქ. თბილისში ისე რეგიონებში. მოისმინეს წარმომადგენლობის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების ინფორმაცია გასულ სამუშაო კვირას ჩატარებული საქმიანობის შესახებ.

 შემაჯამებელი სიტყვით გამოვიდა ბატონი დემურ კეკელია.

7 მარტი საქართველოს ეროვნული გმირის, ჟიული შარტავას დაბადების დღეა.

 

          საქართველოს პირველი ეროვნული გმირის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს და აფხაზეთის თავდაცვის საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის, ჟიული შარტავას დაბადებიდან 75 წლისთავთან დაკავშირებით, აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა დემურ კეკელიამ და წარმომადგენლობის  თანამშრომლებმა,  ყვავილების გვირგვინით შეამკეს ჟიული შარტავას სახლობის მემორიალი.