აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის ორგანიზებით გაიმართა მთელი რიგი გასვლითი სამთავრობო სხდომები, სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებში.

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის ორგანიზებით გაიმართა მთელი რიგი გასვლითი სამთავრობო სხდომები, სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებში. მოისმინეს ყველა უწყების ანგარიში განვლილი 2018 წლის სამუშაო მიმდინარეობის და შესრულების შესახებ. წარმოადგინეს 2019 წლის სამუშაო სამოქმედო გეგმა. ასევე დიდი ყურადღება დაეთმო სხვადასხვა უწყებებში დასაქმებული უფროსი და უმცროსი რანგის დონის საჯარო მოხელეების მაქსიმალურ ჩართულობას, შესაბამისი უნარების,ცნობიერების და აქტივობის ამაღლების კუთხით, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის ყველა უწყებებში მიმდინარე სამსახურეობრივ მიმართულებებებზე დევნილ მოსახლეობასთან ეფექტური კომუნიკაციის წარმართვისათვის.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მორიგი თათბირი გაიმართა.

 

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მორიგი თათბირი გაიმართა. თათბირის დღის წესრიგს წარმოადგენდა:

           წარმომადგენლობის სამსახურებში მომუშავე საჯარო მოხელეების უნარების და ცნობიერების ამაღლება, თბილისში კომპაქტურად განსახლების ადგილებში გეგმით გათვალისწინებული გასველბის დროს მოსახლეობასთან ეფექტური კომუნიკაციის და ეფექტური მოლაპარაკებების წარმართვის მიზნით.

         წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, კონკრეტული მიმართულებების დაგეგმვა წარმომადგენლობაში მომუშავე თანამშრომლების დაუწყებაში ჩართულობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, დაუწყების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ ქვემო ქართლის მხარეში, ქ.რუსთავში და დ.თეთრიწყაროში 2018წ. დევნილთა გასახლების ობიექტებში, განხორციელებული სხვადასხვა სახის სარემონტო-სამუშაოები.

          აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის აფხაზეთის ა/რ  ოკუპირებული ტერიტორიიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო  სახის სამუშაოების  განმსაზღვრელი კომისიის მიერ, ქვემო ქართლის მხახერში ქ.რუსთავში და დ.თეთრიწყარო შესრულდა 3 ობიექტის სხვადასხვა სახის სარემონო-სამუშაოები:

 1. ქ.რუსთავი, ლომოურის, №12, დევნილთა განსახლების ადგილი. შენობის სარდაფში გამოიცვალა წყალსადენ-საკანალიზაციო მილები;
 2. ქ.რუსთავი, ფალიაშვილის, ქ. №24, დევნილთა განსახლების ადგილი. მოეწყო შენობის გადახურვის წყალსაწრეტი მილები და საწვიმურები;
 3. დ.თეთრიწყარო, მოეწყო შენობის გადახურვის წვიმის წყლის შემკერბი მილები და ძაბრები.
აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ სამცხე-ჯავახეთის მხარეში ქ. ბორჯომში და ქ.ახალციხეში 2018წ. დევნილთა გასახლების ობიექტებში, განხორციელებული სხვადასხვა სახის სარემონტო-სამუშაოები.

 

          აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის აფხაზეთის ა/რ  ოკუპირებული ტერიტორიიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო  სახის სამუშაოების  განმსაზღვრელი კომისიის მიერ, სამცხე-ჯავახეთის მხახერში ქ. ბორჯომში და ქ. ახალციხეში შესრულდა 4 ობიექტის სხვადასხვა სახის სარემონო-სამუშაოები:

 1. ქ.ბორჯომი, რუსთაველის, №107, ამხანაგობა ,,მთის ხეობა“. შენობის კიბის უჯრედში მოეწყო ელექტრო გაყვანილობა და სენსორული განათება;
 2. ქ.ბორჯომი, ვაშლოვანას, ქ. №4, დევნილთა განსახლების ადგილი. შესრულდა მიმწოდებელი სასმელი წყლის აუზის გარე მოპირკეთება და აუზის მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვა. მოეწყო საჰაერო მილები და ჭები;
 3. ქ.ბორჯომი, სანატორიუმი პლატო, დევნილთა განსახლების ადგილი. შენობის კიბის უჯრედში მოეწყო, სენსორული განათება;
 4. ქ.ახალციხე, რუსთაველის №113, დევნილთა განსახლების ადგილი. შენობის სადარბაზოების სართულებს შორის, მოეწყო ფანჯრების გისოსები.
აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ ქ. თბილისში 2018წ. დევნილთა გასახლების ობიექტებში, განხორციელებული სხვადასხვა სახის სარემონტო-სამუშაოები.

 

          აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის აფხაზეთის ა/რ  ოკუპირებული ტერიტორიიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო  სახის სამუშაოების  განმსაზღვრელი კომისიის მიერ,  ქ. თბილისში შესრულდა 18 ობიექტის სხვადასხვა სახის სარემონო-სამუშაოები:

 1. ქ.თბილისი, გლდანის რაიონის, მე-7 მ/რ, ყოფილ სახლმართველობის შენობაში, მოეწყო შესასვლელი გარე კიბის მოაჯირების მონტაჟი ასევე შენობის ნაწილს ჩაუტარდა დაზიანებული კედლების ამოშენება- მოპირკეთებითი სახის სარემონტო-სამუშაოები;
 2. ქ.თბილისი, გლდანის რაიონის, გმირ კურსანტთა, №27 ,,ამხანაგობა აფხაზეთი’’. შენობის დაზიანებული გადახურვის ნაწილზე მოეწყო თუნუქის გადახურვა და შეიცვალა გადახურვის კონსტრუქციის ხის კოჭები და დგარები;
 3. ქ.თბილისი, გლდანის რაიონის, ქერჩის, ქ. № 6 ,,ამხანაგობა კოლხეთი’’ შეიმინა სადარბაზოს შესასვლელი კარები, კარებზე მოეწყო სახელურები და კარები;
 4. ქ.თბილისი, თბილისის ზღვა, კადეტთა კორპუსი ,,ამხანაგობა გულრიფში’’ გამოიცვალა შენობის გადახურვის დაზიანებული და უვარგისი წვიმის წყლის ძაბრები და მილები;
 5. ქ.თბილისი, ტაშკენტის შესახვევი 5/7 ,,ამხანაგობა რიწა’’ შენობის გადახურვის დაზიანებული და უვარგისი წვიმის წყლის  შემკრები ძაბრები და მილები შეიცვალა;
 6. ქ. თბილისი, ზღვის უბანი, მე-11, მ/რ, № 21ა ,,ამხანაგობა გამარჯობა’’ შესრულდა შემკრები დაზიანებული საკანალიზაციო მილების დემონტაჟი და ახალი მილების მონტაჟი;
 7. ქ. თბილისი, რკინიგზის №14, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. შენობის ცენტრალურ შესასვლელში მოეწყო ორფრთიანი რკინის კარები;
 8. ქ.თბილისი, ორთაჭალის, ქ. №4, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. შენობის სახურავს ჩაუტარდა აღდგენითი სარემონტო სამუშაოები;
 9. ქ.თბილისი, ბროწეულას ქ. №44, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. შენობის შემოსასვლელ ფოიეში შეიღება და შეილესა კედლები და ჭერი;
 10. ქ.თბილისი, ვარკეთილის მე-2, მ/რ, კორპუსი №35, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. შენობის კიბის უჯრედში მოეწყო მოაჯირები და გამოიცვალა კიბის მარშის საფეხურები;
 11. ქ.თბილისი, თბილისის ზღვა, უცნობ გმირთა ქ. №87, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. შენობის გადახურვას ჩაუტარდა წყლის წვიმის შემკრები მილებისა და საწვიმურების მონტაჟი;
 12. ქ.თბილისი, ლიბანის ქ. №2, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. მოეწყო ცენტრალური შესასვლელის სადარბაზოს გადახურვა და ობიექტის მიმდებარედ განხორცილედა საფეხმავლო ბილიკის მოპირკეთებითი სახის სარემონტო სამუშაოები;
 13. ქ.თბილისი, გურამიშვილის №84, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. შენობის შესასვლელი კარის მიმდებარედ განხორციელდა მოპირკეთებითი ხასიათის სამუშაოები და გადახურვის აღდგენითი სამუშაოები;
 14. ქ.თბილისი, ლისის, მე-3 კვ. №24, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. ობიექტის შესასვლელი სადარბოზოს ფოიეში შესრულდა კედლების მოპირკეთება და ჩაუტარდა ლესვითი სარემონტო სამუშაოები;
 15. ქ.თბილისი, სანატორიუმი ,,ქართლი’’ შენობის კიბის უჯრედში შეიცვალა მოაჯირები;
 16. ქ.თბილისი, პეკინის №41, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. შენობის ფოიეში მოეწყო მეტალოპლასტმასი ფანჯარა;
 17. ქ.თბილისი, შუამთის ქ. №3, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. მოეწყო შენობის ცენტრალური შემოსასვლელი კარის ელექტრო საკეტი;
 18. ქ.თბილისი, ვარკეთილის მე-4 მ/რ, კორპუსი №25ა, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება. შენობის შესასვლელში მოეწყო ორფრთიანი კარი.
წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურში საგაზაფხულო გაწვევა დაიწყო.

 

                 აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურში თათბირი გაიმართა, წვევამდელთა საგაზაფხულო გაწვევასა და დაუწყებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. თათბირზე განიხილეს სამსახურის მიერ 2018 წლის გაწეული სამუშაოების წლიური ანგარიში. ასევე განხილულ იქნა 2019 წლის საგაზაფხულო გაწვევასთან დაკავშირებული წვევვამდელთა დაუწყების ინსტრუქციულ- ორგანიზაციული საკითხები.

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა

2018წლის გაწეული საქმიანობის ანგარიში სამმა უწყებამ, ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატმა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტმა წარმოადგინა.

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრმა დავით გვაძაბიამ განხორციელებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებზე ისაუბრა. პროექტების ძირითადი მიზანისახალხო დიპლომატიის გაძლიერება, ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების დაახლოება, დიალოგის გაღრმავება და მათ შორის ნდობის აღდგენა იყო.

მთავრობის თავმჯდომარე გაეცნო სტრუქტურის თანამშრომლების საქმიანობას და მათ მიერ განხორციელებულ პროექტებსა და აქტივობებში მათ ჩართულობას.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ქეთევან ბაკარაძემ მთავრობის წევრებს მისი უწყების მიერ აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ჯანდაცვისა და სოციალური კუთხით განხორციელებული პროგრამების შესახებ მოახსენა.

2018 წელს ჯანდაცვის სამინისტროს 4 მიზნობრივი პროგრამისა და მასში შემავალი 17 ქვეპროგრამის საშუალებით ბენეფიციარებმა 45 აუცილებელი სამედიცინო სერვისის მიღება შეძლეს. მათ შორის, ბირთვული მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევები, კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევები, ინსტრუმენტული გამოკვლევები, ორთოპედიული მომსახურება, სამკურნალო რეაბილიტაცია და აბილიტაცია, უშვილობის დიაგნოსტიკა და პრევენცია, მხედველობის ორგანოს სკრინინგული გამოკვლევა, ლაბორატორიულ-მორფოლოგიური კვლევები, სისხლის მიმოქცევის სისტემის სკრინინგული გამოკვლევები, კორონარული ანგიოგრაფია და პერიფერიული არტერიოგრაფია, მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება, C ჰეპატიტისა და შიდსის სკრინინგი.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამები უზრუნველყოფს საქართველოს ცენტრალური ჯანდაცვითი პროგრამების დაფინანსების მიღმა დარჩენილი მომსახურებების სრულ დაფინასებას, ხოლო ჰოსპიტალური მომსახურების მიმართულებით - 1000 ლარის ოდენობით.

გასულ წელს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასვლითი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების პროგრამის ფარგლებში თბილისის წამყვანი სამედიცინო კლინიკების სპეციალისტების მხარდაჭერით 13 გასვლითი ღონისძიება მოეწყო. საერთო ჯამში მომსახურება 1918 ბენეფიციარმა მიიღო და მათზე ექიმის დანიშნულებით 47 226 ლარის ღირებულების უფასო მედიკამენტი გაიცა.

პროგრამების ფარგლებში დახმარება გაეწია ოკუპირებულ აფხაზეთში მუდმივად მცხოვრებ 500-ზე მეტ მოქალაქეს, 75-მდე შშმ პირს, 120-ზე მეტი სოციალურად დაუცველ მოქალაქესა და 150-ზე მეტ ვეტერანს. სულ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მოქმედი პროგრამებით 2018 წელს დახმარება გაეწია 3609 დევნილს.

2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის მიხედვით ამბულატორიული და ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამა ოკუპირებულ აფხაზეთში ლეგიტიმურად მცხოვრებ ყველა მოქალაქეზე ვრცელდება, მიუხედავად მათი ეთნიკური კუთვნილებისა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარე კონსტანტინე კუჭუხიძემ 2018 წელს დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად განხორციელებული პროექტების შესახებ ისაუბრა.

2018 წელს ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 541 100 ლარი, რომელიც 2019 წელს გაიზარდა და 600 000 ლარი შეადგინა. მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა 53 ობიექტს რომლის საერთო ღირებულებამ 39 000 ლარი შეადგინა.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის განხორციელდა სხვადასხვა სახის სოციალური ღონისძიებები და პროგრამები. მათ შორის, 18 მოზარდი ორთვიანი პროგრამით ესპანეთის სამეფოში გაემგზავრა. თბილისის 10 რაიონის კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ 137 დევნილ პენსიონერს თვალის კლინიკა „მედისონის“ მხარდაჭერით უფასო კონსულტაცია და თვალის პირველადი დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა. ასევე, დეპარტამენტის თანამშრომლების უშუალო ჩართულობით განხორციელდა ყოველწლიური საქველმოქმედო აქცია მოძრაობა „ვიზრუნოთ ერთმანეთზე“.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების მიზნით განცხადებების მიღება მიმდინარეობს.

 ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა შემდეგ კატეგორიებზე:

- მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებზე - 150 ლარი;

- მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე - 150 ლარი;

- მარჩენალდაკარგულებზე (თანხა გაიცემა გარდაცვლილის ოჯახის მხოლოდ ერთ წევრზე) - 150 ლარი;

- დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანებზე (თითოეულზე) - 150 ლარი;

- ოთხი და მეტი არასრულწლოვან შვილიან ოჯახებზე - 150 ლარი;

- 100 წელს გადაცილებულებზე (თითოეულზე) - 150 ლარი;

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებზე და ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებზე (თითოეულზე) - 150 ლარი;

- სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებზე - კომისიური გადაწყვეტილებით არა უმეტეს 200 (ორასი) ლარისა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

სხდომაზე 2018წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში სამმა უწყებამ, ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატმა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ დააფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტმა წარმოადგინა.

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრმა დავით გვაძაბიამ განხორციელებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებზე ისაუბრა. პროექტების ძირითადი მიზანისახალხო დიპლომატიის გაძლიერება, ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების დაახლოება, დიალოგის გაღრმავება და მათ შორის ნდობის აღდგენა იყო.

მთავრობის თავმჯდომარე გაეცნო სტრუქტურის თანამშრომლების საქმიანობას და მათ მიერ განხორციელებულ პროექტებსა და აქტივობებში მათ ჩართულობას.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ქეთევან ბაკარაძემ მთავრობის წევრებს მისი უწყების მიერ აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ჯანდაცვისა და სოციალური კუთხით განხორციელებული პროგრამების შესახებ მოახსენა.

2018 წელს ჯანდაცვის სამინისტროს 4 მიზნობრივი პროგრამისა და მასში შემავალი 17 ქვეპროგრამის საშუალებით ბენეფიციარებმა 45 აუცილებელი სამედიცინო სერვისის მიღება შეძლეს. მათ შორის, ბირთვული მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევები, კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევები, ინსტრუმენტული გამოკვლევები, ორთოპედიული მომსახურება, სამკურნალო რეაბილიტაცია და აბილიტაცია, უშვილობის დიაგნოსტიკა და პრევენცია, მხედველობის ორგანოს სკრინინგული გამოკვლევა, ლაბორატორიულ-მორფოლოგიური კვლევები, სისხლის მიმოქცევის სისტემის სკრინინგული გამოკვლევები, კორონარული ანგიოგრაფია და პერიფერიული არტერიოგრაფია, მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება, C ჰეპატიტისა და შიდსის სკრინინგი.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამები უზრუნველყოფს საქართველოს ცენტრალური ჯანდაცვითი პროგრამების დაფინანსების მიღმა დარჩენილი მომსახურებების სრულ დაფინასებას, ხოლო ჰოსპიტალური მომსახურების მიმართულებით - 1000 ლარის ოდენობით.

გასულ წელს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასვლითი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების პროგრამის ფარგლებში თბილისის წამყვანი სამედიცინო კლინიკების სპეციალისტების მხარდაჭერით 13 გასვლითი ღონისძიება მოეწყო. საერთო ჯამში მომსახურება 1918 ბენეფიციარმა მიიღო და მათზე ექიმის დანიშნულებით 47 226 ლარის ღირებულების უფასო მედიკამენტი გაიცა.

პროგრამების ფარგლებში დახმარება გაეწია ოკუპირებულ აფხაზეთში მუდმივად მცხოვრებ 500-ზე მეტ მოქალაქეს, 75-მდე შშმ პირს, 120-ზე მეტი სოციალურად დაუცველ მოქალაქესა და 150-ზე მეტ ვეტერანს. სულ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მოქმედი პროგრამებით 2018 წელს დახმარება გაეწია 3609 დევნილს.

2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის მიხედვით ამბულატორიული და ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამა ოკუპირებულ აფხაზეთში ლეგიტიმურად მცხოვრებ ყველა მოქალაქეზე ვრცელდება, მიუხედავად მათი ეთნიკური კუთვნილებისა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარე კონსტანტინე კუჭუხიძემ 2018 წელს დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად განხორციელებული პროექტების შესახებ ისაუბრა.

2018 წელს ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 541 100 ლარი, რომელიც 2019 წელს გაიზარდა და 600 000 ლარი შეადგინა. მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა 53 ობიექტს რომლის საერთო ღირებულებამ 39 000 ლარი შეადგინა.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის განხორციელდა სხვადასხვა სახის სოციალური ღონისძიებები და პროგრამები. მათ შორის, 18 მოზარდი ორთვიანი პროგრამით ესპანეთის სამეფოში გაემგზავრა. თბილისის 10 რაიონის კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ 137 დევნილ პენსიონერს თვალის კლინიკა „მედისონის“ მხარდაჭერით უფასო კონსულტაცია და თვალის პირველადი დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა. ასევე, დეპარტამენტის თანამშრომლების უშუალო ჩართულობით განხორციელდა ყოველწლიური საქველმოქმედო აქცია მოძრაობა „ვიზრუნოთ ერთმანეთზე“.

2019 წლის 12 თებერვალს გაიმართა აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის პროფკავშირული ორგანიზაციის კრება.

2019 წლის 12 თებერვალს გაიმართა აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის პროფკავშირული ორგანიზაციის კრება. დღის წესრიგის მიხედვით მოისმინეს კომიტეტიტს ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ და განიხილეს 2019 წლის გეგმით გათვალისწინებული კომიტეტის საქმიანობის მიმართულებები. კომიტეტის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მრჩეველი ქალბატონი მანანა ხურციძე.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობაში დასრულდა აპარატის (მესამე რანგი-მეორე კატეგორია) უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამართული კონკურსი.

       აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში დასრულდა აპარატის (მესამე რანგი-მეორე კატეგორია) უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდის  მეშვეობით გამოცხადებული კონკურსი.  კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადი წარმოადგინა 36 (ოცდათექვსმეტი) კანდიდატმა, რომელთაგან საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად, კონკურსის მეორე ეტაპზე –  (ტესტირება)  გადასვლის უფლება მოიპოვა 2 (ორმა) კანდიდატმა.  კონკურსში მეორე ეტაპის (ტესტირება) გადასალახად გამოცხადდა   1 (ერთი)   კანდიდატი.    ტესტების პასუხების შეფასების შედეგად გაირკვა, რომ  კონკურსის მეორე ეტაპი  წარმატებით გადალახა ერთმა  კანდიდატმა რითაც  მოიპოვა კონკურსის მესამე ეტაპზე-გასაუბრებაზე გადასვლის უფლება. კონკურსის მე-2 ეტაპის (ტესტირების) შეფასების ქულებისა და მე-3 ეტაპის (გასაუბრება) შედეგების  გათვალისწინებით,  ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად საკონკურსო კომისიამ გამოავლინა კონკურსში გამარჯვებული კანდიდატი.