აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია გათვალისწინებულია მათემატიკის, გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილი სტუდენტებისათვის თვეში 200 ლარის ოდენობით, არა უმეტეს 2 სტუდენტისა. სტიპენდიატს სტიპენდია ეძლევა დანიშვნის დღიდან ყოველთვიურად ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში (ათი თვე).

სტიპენდია გამიზნულია იმ ბაკალავრიატის აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტისათვის, რომელსაც აქვს 80% და მეტი აკადემიური მოსწრება, გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომი, მონაწილეობდა  კონფერენციებში და არის საზოგადოებრივად აქტიური;

სტიპენდია გამიზნულია  იმ მაგისტრატურის აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტისათვის, რომელსაც აქვს 80% და მეტი აკადემიური მოსწრება, გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომი, მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციებში და არის საზოგადოებრივად აქტიური.

ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  მთავრობამ 2017 წელს დააწესა.

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდიის მისანიჭებლად სტუდენტის წარდგენის უფლება  აქვს  საქართველოს ავტორიზებულ   უნივერსიტეტებს. დაინტერესებული სტუდენტები დაუკავშირდნენ შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატებს.

განაცხადების  წარდგენის  ვადად  განისაზღვრა 2023  წლის 1 ივლისიდან 10 აგვისტოს ჩათვლით.

გამოცხადებული  ვადის  გასვლის  შემდეგ  წარდგენილი  განაცხადები  არ  განიხილება.

ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომრებზე: 598 17 41 78; 577 09 22 39.