აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

გამომცემლობებმა - ,,ინტელექტმა“ და ,,არტანუჯმა“ აფხაზეთის სკოლებს სასკოლო და მეთოდოლოგიური ლიტერატურა უსაჩუქრა

გამომცემლობებმა - ,,ინტელექტმა“ და ,,არტანუჯმა“ აფხაზეთის საჯარო და გალის რაიონის ოკუპირებული ზონის სკოლების მოსწავლეებსა და პედაგოგებს 2019-20 სასწავლო წლისათვის სასკოლო და მეთოდოლოგიური ლიტერატურა (სულ700-მდე წიგნი) უსაჩუქრა.

მოსწავლეებს გადაეცათ სასკოლო სახელმძღვანელოები მათემატიკაში, ბიოლოგიაში, ქიმიაში, ფიზიკასა და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ხოლო მასწავლებლებს - მეთოდოლოგიური ლიტერატურა.